Penger 5Spenningen er til å ta og føle på i forhandlingene mellom LO Finans og Finans Norge om ny Sentralavtale.  Partene er prinsippielt uenige om en setning i avtalen, nemlig den om at LO Finans skal kunne organisere ansatte fra alle finansninstitusjoner på lik linje med storebror Finansforbundet.  For å unngå brudd må det være enighet om avtalen i løpet av dagen. 

Det økonomiske i avtalen er det på det nærmeste enighet om, så det er nesten utrolig at Finans Norge kan være villige til å gå til brudd for en liten setning som burde være en selvfølge.  Det skal være likhet for Kong Salomon og Jørgen Hattemaker, og det er en prinsippsak at både Finansforbundet og LO Finans skal ha samme muligheter til å organisere ansatte. 

Finansforbundet var ferdige med sitt oppgjør allerede på torsdag, og det er sannsynlig at den økonomiske delen av oppgjøret vil havne på samme sted.  Resultatet vil derfor sannsynligvis ligge på et generelt lønnstillegg på 1,5 %, med minimum kr 6.000 i lønnsøkning.  Lokale individuelle lønnstillegg vil komme i tillegg til dette.

Les hva FriFagbevegelse skriver om saken her.