HK Finans Bank 1 ønsker overskuddsdelingsmodell som gir lik utbetaling til alle.

Bonusordningen, eller overskuddsdelingsmodellen som den også kalles, står på dagsorden i styret for Bank 1 Oslo Akershus AS i nærmeste framtid.  HK Finans Bank 1 har derfor meddelt ledelsen og styret i banken om at klubben ønsker en overskuddsdelingsmodell som gir lik utbetaling til alle, uten å skille på selskapsdeler eller forretningsområder.  Modellen som skal brukes må oppfattes som enkel og rettferdig av alle ansatte, samtidig som den må være effektiv å administrere, og klubbens forslag tar hensyn til begge disse punktene.  Klubben har også meddelt at hele bonusordningen kan fravikes, dersom de samme pengene gis som et fast økt lønnstillegg for alle i banken.