Fete bonuser til direktørene får negative følger for lønnsoppgjøret til de ansatte i finansnæringen.  En liten elite i bransjen tar ut de største lønnsøkningene gjennom bonuser.  Dermed blir det bare smuler igjen til de ansatte gjennom tariffoppgjøret.

Bonusfesten som vi har sett i finansnæringen de siste årene, får nesten ingen innvirkning på lønnen til den vanlige bank- eller forsikringsmedarbeideren.  Etter at bonuser og individuelle tillegg er utbetalt, sitter de vanlige ansatte igjen med en slikk og ingenting.  Lønnsoppgjøret i 2013 ga 0,6 % økning gjennom det ordinære tillegget i mai, mens resten av potten ble fordelt gjennom ulike bonuser og individuelle opprykk.  Slik kan det ikke lenger være.

LO Finans mener at for lite av lønnsoppgjøret kommer gjennom generelle tillegg.  Lønnssystemet som finansnæringen legger opp til går på tvers av hva LO Finans vil ha. En altfor stor del av lønnsoppgjøret gis gjennom bonuser og individuelle opprykk.  LO Finans vil gå i front for å få endret dette systemet. 

Les mer om hva FriFagbevegelse skriver om saken her.