Partene kom i går ikke til enighet, men er enige om å prolongere forhandlingene over nyttår. Partene er innstilt på å være ferdige innen 1. mars 2012.