LO brøt i går kveld forhandlingene med NHO i mellomoppgjøret 2013, og varslet avtale- og plassoppsigelse for ca 170.000 arbeidstakere. Dette vil bli meldt riksmekleren

Forhandlingene har pågått siden 11. mars. LO konstaterer manglende forhandlingsvilje hos NHO, og valgte av den grunn å bryte nå

Oppgjøret går til mekling. Meklingen vil starte umiddelbart etter påske, med meklingsutløp søndag 7. april kl 24.00.

Omfanget av en eventuell konflikt vil bli meddelt NHO og Riksmekleren rett etter påske. Bedrifter utenfor NHO med direkteavtaler vil ikke bli omfattet