Det er brudd i forhandlingene mellom Landsorganisasjonen i Norge  og Finansnæringens Arbeidsgiverforening.  LO har dermed varslet plassoppsigelse for 1071 medlemmer av LOFinans med  virkning fra og med tirsdag 7. juni 2011 kl 08.00.Oppsigelsen gjelder 507 medlemmer i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund og  564 medlemmer i Handel og Kontor i Norge.

Forhandlingsbruddet ligger på det økonomiske tillegget fra 1. mai og på kompensasjon for kompetanseheving (Autorisasjonsordningen AFR).

Saken er oversendt Riksmeklingsmannen, og meklingsmøter vil bli avholdt tirsdag 31. mai og mandag 6. juni 2011. 

Les mer:  http://www.hk-nytt.no/article5586720.ece