Hovedavtaleforhandlingene mellom LO og Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) ble brutt 30. januar 2012.

Årsaken til bruddet var at FA ikke godtok LOs krav om reell forhandlingsrett i de lokale oppgjørene.  LO kunne på sin side ikke godta FAs krav om å utvide antallet medlemmer som kan unntas fra streik ved en eventuell konflikt.

Partene er enige om at problemstillingene blir brakt inn i det kommende tariffoppgjøret.

Les om hva forhandlingsleder Trine-Lise Sundnes sier til bladet LO Finans her.

Du kan også lese om hva FriFagbevegelse.no skriver om drahjelp fra Finansforbundet her.