Det blir streik fra torsdag 31.5.18.

LO og Finans Norge kom ikke til enighet, og våre  medlemmer er tatt ut i streik fra idag torsdag morgen.

Selv om streiken starter formelt klokken 08.00, er det streikebryteri å dra tidlig på jobb for å få unna jobben du normalt gjør på dagtid.

Mange av våre lokalbanker vil bli stengt, du får ikke tilgang til kontoret, du skal heller ikke bruke bankens pc, svare på e-post eller telefoner som har med din jobb å gjøre. Du beholder for øvrig din mobiltelefon til privat bruk, Har du mobil telefon som kun brukes på jobben, skal den ligge igjen i bankens lokaler.

Noen har fått i oppdrag å være streikevakt. De kommer til bankens lokaler og står streikevakt.

Er du ikke satt opp på streikevaktlista skal du bli hjemme i fra jobb, men du skal være klar til å dra på jobb, straks streiken er avblåst.

Jeg ble forøvrig intervjuet av NRK radio 29.5.18, får du henvender fra media kan du henvise de til undertegnede eller direkte til Handel og Kontor. Setter forøvrig pris på at det ikke legges ut private bilder på sosiale medier, så lenge streiken pågår. 

Det er viktig at du følger med på nyhetene,

app. «lofinans», facebook gruppe «LO Finans» eller nettsiden «HKINFO.NO»  

HK vil for øvrig sende ut SMS og e-post til den private kontaktinformasjonen vi har på deg.

Har du ikke vært inne på din side på HKINFO.NO så gå inn å se om dine kontaktopplysninger er korrekte. Der vil du også finne mye informasjon om ditt medlemskap i LO Finans 

https://www.nrk.no/norge/lo-medlemmer-tas-ut-i-streik-1.14062494

 

 

 

 

LO mekler på overtid. 

Finansforbundet har ved 02.00 tiden natt til torsdag 31.5.18 kommet til enighet med Finans Norge.

https://www.nrk.no/

Her er en del praktiske opplysninger om permitteringer, nyinnmeldte medlemmer, utbetaling av streikestønad som følge av streik, og streikebryteri.

read more →

Mekling på overtid

31. mai 2018

Fortsatt mekling på overtid!

Det mekles nå på overtid i tariffoppgjøret mellom LO og Finans Norge. Så snart det foreligger et resultat fra meklingen kommer vi med mer informasjon. Da vil også de medlemmene som har fått beskjed om at de er tatt ut i en eventuell streik, motta en SMS med informasjon om det blir streik eller ikke.

Hvis det blir streik i finansnæringen starter den torsdag morgen den 31.5. kl. 08.00.

Peggy Hessen Følsvik, 1. nestleder i LO og forhandlingsleder.

Mekling i tariffoppgjøret i finans

Tariffoppgjøret i finans er til mekling hos Riksmekleren tirsdag 29. og onsdag 30. Oppnås det ikke enighet innen kl 24.00 på siste meklingsdag, kan streik være et faktum torsdag 31. mai kl 08.00.

 

En streik kan få store samfunnsmessige konsekvenser.

read more →

Mekling og eventuell streik på LO Finans-området

Meklingen mellom LO og Finans Norge i årets lønnsoppgjør foregår fra 29. mai – 30. mai. Meklingsfristen for å finne en løsning er kl. 24.00 natt til torsdag 31. mai. Dersom LO og Finans Norge ikke blir enige før fristen er ute, blir det streik. En eventuell streik starter torsdag 31. mai kl. 08.00.

 

Informasjon om mulige virkninger av en streik

I det følgende vil vi gi noen svar spørsmål rundt streik og streikestønad.

  read more →

Arbeidsgiverne vil ikke gi et slitertillegg for de som må gå av tidlig i finansnæringen.

LO FINANS brøyt den 25.4.18 tarifforhandlingene med Finans Norge.

Nekter ansatte slitertillegg samt likestilt rett til å opprette tariffavtaler i finansnæringen

read more →

18.4.18 er det forhandlingsstart for oppgjøret mellom Finans Norge og LO Finans, HK og Postkom.

Viktige krav er en kombinasjon av sentrale tillegg, og bedring av lønnssatser som også fremmer likelønn. Videre vil LO Finans fremme krav om endringer i omfangsbestemmelsen som gir LO Finans like vilkår for opprettelse av tariffavtaler innenfor finansområdet.

Det blir også reist et AFP-krav om et «slitertillegg» for de som ikke er ønsker å jobbe etter 62 år, etter modell fra årets tariffoppgjør med NHO.

Årsmøte LO Finans HK er nå gjennomført, og vi gratulerer Knut Bekkevold for en veldig god ledelse i over 25 år, og gratulerer Åse Blomkvist som ny Leder av LO Finans HK, Bildene under viser bilde av det nye styret samt Landstyret inklusiv våre gjester og våre gode medlemmer som går ut av Landstyret. Tusen takk for en veldig god innsats gjennom mange år. Følg med, flere bilder kommer:)

 

Privacy Policy Settings