Det er forventet at tariffestet pensjon vil være en av hovedsakene ved neste års hovedforhandlinger.   For å skolere sine tillitsvalgte arrangerte LO Finans HK denne uken pensjonskurs i Oslo, med deltakere fra hele landet.  Foruten forbundsleder i Handel og Kontor i Norge, Trine Lise Sundnes, var Ragne Steensrud fra Sparebank1 og Eystein Gjelsvik fra LO, noen av foredragsholderne. Sistnevnte gjennomgikk interessante temaer fra sin bok «Tjenestepensjon for tillitsvalgte».  Du kan lese mer om boka til Eystein Gjelsvik her.

Knut Bekkevold og Trine Lise Sundnes

Knut Bekkevold og Trine Lise Sundnes

Ragne Steensrud

Ragne Steensrud

Knut Bekkevold og Eystein Gjelsvik

Knut Bekkevold og Eystein Gjelsvik

Viktor_Saether_landsstyret-300x178I flere år har LO Finans Postkom kjempet en intern kamp i forbundet for mulighetene til å slå seg sammen med sine kamerater i LO Finans HK.  En slik sammenslutning ville gitt de finansansatte i LO en slagkraftig enhet, som på sikt kunne ta kampen opp med YS-kontrollerte Finansforbundet.  Nå har imidlertid ledelsen i Postkom bestemt seg for å stoppe prosessen.

Fagforbundet Postkom har i de siste årene mistet mange tusen medlemmer.  De fleste av disse som følge av privatiseringen innen postvesenet.  Medlemmene i LO Finans Postkom består hovedsaklig av ansatte i DNB og Nets, og de fleste av disse ville garantert hatt mer nytte av å tilknytte seg et sterkt LO Finans i Handel og Kontor i Norge enn å fortsette som en satelitt i Postkom.  Nå har ledelsen i Postkom talt, og det blir ingenting av sammenslåing av de to LO Finans foreningene.

Les hva FriFagbevegelse skriver om saken her.

LO Finans diskuterer framtiden.

Skuffelse blant de finansansatte.

SUN-konferanse i Stockholm

9. oktober 2015

IMG_9732I begynnelsen av oktober deltok deler av arbeidsutvalget i LO Finans HK på den årlige SUN-konferansen, som denne gangen fant sted på den svenske LO-skolen Runø utenfor Stockholm.  Hovedtemaet var sosial dumping.  I tillegg deltok våre nordiske søsterorganisasjoner fra Alka i Danmark og Folksam i Sverige.

På konferansens siste dag ble det tid til et forrykende foredrag om medlemsverving av tidligere Sparebank1-ansatt Johnny Olsen, som nå livnærer seg som pensjonist og foredragsholder.

IMG_2688 - KopiLO Finans har i mange år hevdet at det er store lønnsskjevheter mellom kvinner og menn i finansbransjen.  Nå settes det ned et utvalg bestående av representanter fra både LO Finans og Finansforbundet for å se på saken.  Resultatet av kartleggingen skal leveres til Finans Norge innen 1. mars 2016.  read more →

LO finans farget bakgrunnLO Finans jobber nå med forberedelser til ny Hovedavtale og ny Sentralavtale, og landsstyret vil møtes i Bergen 2. – 3. juni 2015 for å diskutere forslagene til krav som skal innleveres. .  Styret i LO Finans HK har fått frist til 1. juli med å innlevere forslagene til ny Hovedavtale, og det forventes at det deretter vil gå slag i slag fram til ny Hovedavtale vil være på plass med virkning fra nyttår.  read more →

Penger 5Det er enighet i lønnsoppgjøret mellom LO og Finans Norge for ansatte i finansnæringen. Oppgjøret er innen rammen for frontfaget, og har en klar likelønnsprofil.  Det blir gitt likt kronetillegg på alle lønnstrinn, noe som gir prosentuelt mer på lønnstrinn med flest kvinner.  read more →

Styret i SLA prolongert

16. april 2015

Sammenslutningen av Landsomfattende avdelingen i Handel og Kontor i Norge (SLA) valgte på sitt representantskapsmøte 15. april 2015 følgende styre:

Knut Bekkevold (LO Finans), leder
Lasse Hansen (VBFF), nestleder
Heidi Reistad (FLR), sekretær
Knut Eriksen (FFF), styremedlem
Vigdis Rekdal (LO Finans), styremedlem
Roy Jonskås (FLR), styremedlem
Randi Eikevik (FFF), styremedlem
Turid Sundsetvik (VBFF), styremedlem
Petter A Hammer (VBFF), ungdomsrepresentant
Roshna Westad (LO Finans), varaungdomsrepresentant
Tor Ege (LO Finans), varamedlem
Linda Midthjell (VBFF), varamedlem
Jeanette Pedersen (FLR), varamedlem
Sigbjørn Hansen (FFF), varamedlem

Samtlige ble valgt for 1 år.

 

Knut Bekkevold fra LO Finans HK ble gjenvalgt som leder av SLA.

Knut Bekkevold fra LO Finans HK ble gjenvalgt som leder av SLA.

 

SLA skal bestå !

16. april 2015

En klokkeklar leder i SLA, Knut Bekkevold, var ikke til å misforstå under en innledning i representantskapet i SLA denne uken.  Sammenslutningen av landsomfattende foreninger i Handel og Kontor i Norge (SLA), skal bestå ! 

Det var under en innledning om ny organisasjonsplan i Handel og Kontor i Norge at Knut Bekkevold kom med denne skarpe uttalelsen.   Styret i Handel og Kontor i Norge har etter en gjennomgang av innkomne forslag i organisasjonsdebatten, og grundig vurdering av disse, kommet fram til to skisser for fremtidig organisasjonsplan.  Disse er nå sendt ut til høring blant de berørte parter, men Knut Bekkevold mener at begge disse skissene gir SLA dårligere representasjon enn i dag.  SLA ønsker derfor å avvise begge forslagene. Saken skal opp på landsmøtet i Handel og Kontor i 2016.

LO Finans, som er en av de fire foreningene i SLA, blir gjerne med på organisasjonsdebatten i forbundet.  Det må imidlertid være en forutsetning at SLA består.  SLA er en forkortelse for de landsomfattende avdelingene i Handel og Kontor i Norge, og regnes av mange som den åttende avdelingen i forbundet.  De øvrige 7 avdelingene er regionale, og det har i flere år skapt hodebry for forbundet og enkelte avdelinger at SLA ikke er fordelt på de regionale avdelingene.  Knut Bekkevold er redd for at de store bransjene i Handel og Kontor skal trumfe igjennom at de landsomfattende foreningene skal oppløses og spres rundt på de regionale foreningene.  Dette er ikke en løsning som vi kan godta, sier Bekkevold, som også er leder av LO Finans HK.  Alternativet blir da at iallefall LO Finans må tenke anderledes med tanke på fortsatt å være i Handel og Kontor i Norge.  Et alternativ kan være å danne et eget forbund for finansansatte innenfor LO, sier Bekkevold, som påpeker at det også finnes andre alternativer utenfor LO.  Han vil imidlertid ikke si noenting om hva de andre foreningene i SLA bør velge å gjøre dersom organisasjonen blir nedlagt. 

LO Finans er en av de avdelingene som betaler mest kontingent til Handel og Kontor i Norge, og de fleste medlemmene fra finans stanger hodet i kontingenttaket.  Enkelte grupper i forbundet antyder at regionale servicekontorer kan bli realiteten også for LO Finans, men dette avvises konkret av Knut Bekkevold.  Han mener at SLA også skal bestå i framtiden, og håper at LO Finans vil forbli en del av denne organisasjonen. Det kan allikevel være farlig å ta for gitt at LO Finans vil bli i Handel og Kontor i Norge, dersom de landsomfattende foreningene omdannes til regionale foreninger.   

 

Knut Bekkevold

Knut Bekkevold, leder av SLA.

LO Finans og forbundsleder Trine Lise Sundnes hadde mye å snakke om i organisasjonsdebatten

LO Finans og forbundsleder Trine Lise Sundnes hadde mye å snakke om i organisasjonsdebatten.  Her prater hun med representanter fra LO Finans, Vin og brennevinarbeidernes forening og Foreningen for Luftfart og reiseliv.