Årsmøte i LO Finans HK

19. mars 2015

Årsmøtet til LO Finans HK fant sted på Scandic Olrud Hotell i Hamar 18. mars 2015, der ca 50 delegater fra hele landet deltok.  Årsmøtet var fordelt over to dager denne gangen, og den første dagen ble viet organisasjonsdebatten i Handel og Kontor i Norge, mens den andre dagen var viet til det tradisjonelle årsmøtet. 

Årsmøtet bød ikke på store overraskelser siden det sittende styret ble gjenvalgt uten benkeforslag.  I Landsstyret ble det imidlertid gjort noen få endringer idet Steinar Hågensen, Bård Teigland og Mari Fonn ble takket av som faste representanter.  Nye faste representanter i Landsstyret ble Sindre Aarsæther fra SR-Bank og Tom Tjærebråten fra Sparebank1 Gruppen.

Styret i LO Finans HK vil i kommende periode bestå av Knut Bekkevold fra SB1 Gruppen (leder), Vigdis Rekdahl fra Østfold (nestleder), Tor Ege fra KS (kasserer), Åse Blomkvist fra SB1 Gruppen (sekretær) og Jan Grenaker fra Bank 1 Oslo Akershus (web).

Landsstyrets faste representanter vil i kommende periode bestå av Dordi Formoe (Bank1 Oslo Akershus), Tom Ivar Evensen (Telemark), Bjørn Reidar Matland (Vest), Magnar Nybakk (Hedmark), Sindre Aarsæther (SR-Bank), Tom Tjærebråten (SB1 Gruppen), Kim Bertheussen Jelle (Nordvest), Thorgeir Kristensen (Nord-Norge), Terje Pettersen (Vardia), Linda Fredriksen (Oslo Pensjonsforsikring), Marit Jagersten (Jernbanepersonellets Bank- og Forsikring) og en representant fra Forex Bank.  I tillegg har ungdomsrepresentant Roshna Westad (Bank1 Oslo Akershus) fast plass i Landsstyret.  

Styret i LO Finans HK.  Fra venstre Knut Bekkevold, Tor Ege, Åse Blomkvist, Jan Grenaker og Vigdis Rekdahl.

Styret i LO Finans HK. Fra venstre Knut Bekkevold, Tor Ege, Åse Blomkvist, Jan Grenaker og Vigdis Rekdahl.

Landsstyret i LO Finans HK valgt på årsmøtet 2015.

Landsstyret i LO Finans HK valgt på årsmøtet 2015.

De avtroppende landsstyremedlemmene Steinar Hågensen, Bård Teigland og Mari Fonn ble behørlig hedret.

De avtroppende landsstyremedlemmene Steinar Hågensen, Bård Teigland og Mari Fonn ble behørlig hedret.

Årsmøtet 2015.

Årsmøtet 2015.

Oslobenken med Leif Christian Drivflaadt, Øistein Syversen, Marit Jørgenrud, Dordi Formoe, Tone C Molstad og Catherine Norland var aktive på årsmøtet.

Oslobenken med Leif Christian Drivflaadt, Øistein Syversen, Marit Jørgenrud, Dordi Formoe, Tone C Molstad og Catherine Norland var aktive på årsmøtet.

lofinans bladetBladet LO Finans har i de siste månedene dukket opp jevnlig i medlemmenes postkasser.  Dette har vært en prøveordning for medlemmene i LO Finans HK.  Nå blir det slutt på dette. 

Grunnen er ikke at bladet har for få lesere eller at innholdet ikke er godt nok.  Det er rett og slett portoprisene og medlemmenes økte bruk av digitale duppeditter som gjør LO Finans HK nå har gått til dette skrittet.  Medlemmer av LO Finans Postkom vil fortsatt få bladet hjem på vanlig måte.

Bladet LO Finans omtaler saker som rører seg innenfor finansbransjen.   

Les LO Finans i digital versjon her

Forbundsleder Trine Lise Sundnes fra Handel og Kontor i Norge deltok 3. februar på stand i kantina til Sparebank1 i Hammersborggata i Oslo.   Det er flott at forbundslederen tar seg tid til å delta på slike arrangementer, noe som også resulterte i flere nye medlemmer og god informasjon om LO Finans. 

Fra venstre Trine Lise Sundnes, Åse Blomkvist og Bengt Johansen

Fra venstre Trine Lise Sundnes, Åse Blomkvist og Bengt Johansen

 

 

Onsdag 28. januar protesterte 15.000 fagorganiserte mot regjeringens forslag om endringer i Arbeidsmiljøloven.  I tillegg var det 200 liknende arrangementer  rundt omkring i landet.  De fremmøtte på Eidsvols plass fikk se LO-leder Gerd Kristiansen, Unio-leder Anders Folkestad og YS-leder Jorunn Berland i samlet front mot regjeringens forslag.  I tillegg fulgte partilederne Jonas Gahr Støre og Audun Lysbakken opp med glødende appeller.  Utrolig nok fikk arbeidsminister Robert Eriksson forsvare regjeringens forslag uten massiv buing.  LO Finans var selvfølgelig også tilstede, her representert ved Thore Myhrvold, Jan Grenaker og Dordi Formoe fra LO Finans Bank 1.
 
 
Les også hva FriFagbevegelse skriver om saken her.
 
Politisk streik mot endringer i AML

Også i år greide LO Finans å samle eliten innen finansbransjen til den årlige Finanskonferansen i Oslo Kongressenter.

Med finansminister Siv Jensen og konserndirektør Rune Bjerke i DNB i spissen ble Finanskonferansen nok en gang en suksess, og selv om finansministeren måtte haste avgårde til Stortinget litt tidligere enn planlagt, var det nok av interessante navn til å gjennomføre en innholdsrik og interessant konferanse.  Med Tor-Arne Solbakken fra LO og Bjørn Mietinen fra Handel og Kontor i Norge, samt representanter fra Virke, Finans Norge, Telenor og Sparebank 1, ble debatten rundt digitalisering av finansbransjen både morsom og grundig. 

Finansminister Siv Jensen var glad for at den norske finansbransjen var i forkant av utviklingen innen digitalisering.  Hun mente at det var utrolig viktig at bankene måtte tilpasse seg kundenes endrede behov for nye tjenester, mens Tor-Arne Solbakken og Bjørn Mietinen naturlig nok var mer interessert i de ansattes roller i dette spillet.  Det er innlysende at økt digitalisering vil føre til press på bankene for å drive mer kostnadseffektivt, og alle debattantene var enige om at det ville bli færre lokalbanker i årene fremover.  Flere av innlederne var også klare på at samfunnet om ikke altfor lenge måtte tilpasse seg det pengeløse samfunn.  Finansministeren var i tillegg opptatt av at bankene måtte gi gode og riktige råd til kundene, men tok også til orde for at gode relasjoner aldri kunne erstattes med teknologi.  Finansministeren sa også at hun var også opptatt av sikkerheten rundt de digitale systemene, og mente det kunne føre til store konsekvenser for samfunnet dersom det sikkerhetsmessige ikke fungerer som forventet. 

Les hva FriFagbevegelse skriver om saken herSiv Jensen.  

 

 

 

 

Finanskonferansen i opptak

26. januar 2015

Finanskonferansen 2015 tirsdag 27. januar kan du nå se i opptak. read more →

Finanskonferansen 2015

10. januar 2015

Siv JensenFinansminister Siv Jensen og LOs nestleder Tor-Arne Solbakken har begge takket ja til å delta på Finanskonferansen 2015, som finner sted tirsdag 27. januar 2015 kl 10.00 i Oslo Kongressenter. 

Finanskonferansen arrangeres av LO Finans, og har tradisjon for å samle finanseliten i Norge til diskusjon om aktuelle temaer for bransjen.  Denne gangen vil temaet være «Digitalisering av finansbransjen – Er Norge klar for den ?» 

I tillegg til de ovennevnte vil konsernbanksjef Rune Bjerke i DNB,  FNO-direktør Jan Digranes, forbundsleder Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor i Norge, direktør i Virke Harald Jachwitz Andersen, direktør for business i Telenor Marina Rønning og administrerende direktør i Sparebank1 Nord-Norge Jan Frode Janson delta.

Program:

Tema:  Digitalisering av finansbransjen – Er Norge klar for dette ?

Innledere:

kl 10.00    Trine Lise Sundnes, leder Handel og Kontor i Norge
kl 10.10    Rune Bjerke, Konsernsjef DNB
kl 10.20    Siv Jensen, Finansminister
kl 10.30    Marina Lønning, leder for business i Telenor
kl 10.40    Harald Jachwitz Andersen, direktør i Virke
kl 10.50    Jan Frode Janson, administrerende direktør Sparebank1 Nord-Norge
kl 11.00    Tor Arne Solbakken, nestleder LO
kl 11.10    Jan Digranes, direktør Finans Norge 

kl 11.30    Paneldebatt, 30 minutter
                  Paneldebattanter:
                  Siv Jensen, Finansminister
                  Rune Bjerke, administrerende direktør DNB
                  Jan Frode Janson, administrerende direktør Sparebank1 Nord-Norge
                 Tor Arne Solbakken, nestleder LO

kl 12.00   Lunsj

kl 13.00   Paneldebatt, 1 time – Hvilke konsekvenser vil dette få for arbeidsplasser i Norge ?
                 Paneldebattanter:
                 Tor Arne Solbakken (LO), Trine Lise Sundnes (Handel og Kontor), Harald Jachwitz Andersen (Virke) og Jan Asker (Finans Norge).

kl 14.00   Konferansen avsluttes.  

 

Konfransier/debattleder:   Geir Helljesen (kjent fra NRK).

 

Her kommer liste over kurs arrangert av SLA våren 2015. 

Grunnopplæringen i Handel og Kontor består av 3 trinn, som vanligvis omtales som Trinn I, Trinn II og Trinn III.  Etter at disse grunnleggende trinnene er gjennomført, kan man søke om deltakelse på LO-skolen og kompetansegivende kurs innen Arbeidsrett.  Det er anledning for alle tillitsvalgte i LO Finans til å søke på dette opplæringstilbudet. 

 

Trinn 1, grunnleggende tillitsvalgtsarbeid

Trinn 1 omhandler HKs organisasjon, lover i arbeidslivet, avtaleverket, herunder hovedavtale, overenskomst og særavtale.  Arbeidstvistloven i forbindelse med opprettelse/revisjon av tariffavtale. Tillitsvalgtrollen – holdninger.  Forhandlingsmøte og protokollskriving.  Trinn 1 er et 21 timers kurs.

Tid:                        2. – 4. mars 2015
Sted:                     Sanner Hotell, Gran på Hadeland
Søknadsfrist::     2. februar 2015       

 

Trinn 2A, lover og avtaler.

Kurset inneholder drøfting av den tillitsvalgtes forståelse av sin rolle herunder saksbehandling, kunnskap om hvordan lover og avtaler påvirker hverdagen i arbeidslivet, særlig arbeidsmiljøloven, ferieloven, folketrygdlovens kapittel 8 og 9, likestilling og diskriminering.  Overenskomst og hovedavtale.   Trinn 2A er et 21 timers kurs.

Tid:                         27. – 29. april 2015
Sted:                      Sørmarka Konferansehotell
Søknadsfrist:       25. mars 2015

 

Trinn 2B, organisasjonskunnskap

Kurset skal gi økt innsikt i – og forståelse for grunnleggende organisasjonskunnskap, og skape trygghet for selvstendig handling.  Det skal være deltakerorientert.  De skal oppmuntres til å innta et eierforhold til kurset ved at de aktivt bruker sine erfaringer fra egen klubb.  Deltakerne skal forstå samspillet i et klubbstyre, møteledelse, taleteknikk og protokollskriving.   Trinn 2B er et 21 timers kurs.

Tid:                        1. – 3. juni 2015
Sted:                      Sørmarka Konferansehotell
Søknadsfrist:       1. mai 2015 

 

Mer informasjon om kurs og HKs tillitsvalgtskolering trinn 3, forhandlinger, finner du på HKs nettsider, www.handelogkontor.no

Påmelding til HK i Norge, Youngs gate 11, 0181 Oslo – faks 23061206 eller e-post kurs@handelogkontor.no , ellerHKs nettsider, www.handelogkontor.no.   Har duspørsmål, ta kontakt med Laila Halvorsen, telefon 90125803.