LO-Finans-Postkom-logoLO Finans Postkom kan ikke bytte forbund før tidligst i 2016.  Dette ble klart etter at forbundsstyret i Postkom denne uken bestemte at det må nye utredninger til før et forbundsskifte kan finne sted. Samtidig uttaler styret i Postkom at en slik avgjørelse kun kan fattes av ordinært eller ekstraordinært landsmøte, og at spørsmålet må forelegges medlemmene i uravstemning. 

Dermed setter Postkom en effektiv stopper for all spekulasjon om en kollektiv overgang for LO Finans Postkom til LO Finans HK. 

Styrene i LO Finans HK og LO Finans Postkom har lenge drodlet rundt tanken om å slå seg sammen med tanke på å danne en større enhet av finansansatte innenfor LO.  Tanken er å bli et klart alternativ til Finansforbundet, som har tilhold i YS. 

Styret i Postkom ber imidlertid forbundsledelsen arbeide videre med å utrede konsekvensene av å avvikle LO Finans krets Postkom, og at det særlig må legges vekt på hvilke konsekvenser et forbundsskifte gir for enkeltmedlemmer med hensyn til tariffavtaler, kontingent, forsikringer, øvrige medlemsfordeler og andre forhold av betydning.  I tillegg mener styret i Postkom at det må undersøkes hvilke strukturer Handel og Kontor har i forhold til tillitsvalgtsystem/tilknytning som har betydning for den enkelte.

Styret i Postkom besluttet i samme møte at saken ikke gir grunnlag for å innkalle til ekstraordinært landsmøte, og det vil derfor være landsmøtet i 2016 som eventuelt behandler saken.     

 

Penger 5Det anbefalte forslaget i årets tariffoppgjør har vært ute på uravstemning.  Resultatet viser et overveldende JA til forslaget som ble fremforhandlet 29. april 2014.  
I LO Finans HK svarte 87 prosent JA til oppgjøret, mens 13 prosent svarte NEI.  I LO Finans Postkom var resultatet omtrent det samme.  read more →

Mirror AccountingDe LO-organiserte i Mirror Accounting AS og Norian AS har bestemt seg for å forlate Postkom og isteden melde seg inn i Handel og Kontor i Norge.  Dette er den første av klubbene innenfor LO Finans Postkom som bytter forbundsområde, og arbeidet med å opprette en tariffavtale starter umiddelbart.  Foreløpig er det kun 4 medlemmer dette dreier seg om, men klubbleder Aleksanda Prohic håper at flere vil melde seg inn etter forbundsskiftet.  Vi gratulerer og ønsker den nye klubben velkommen til Handel og Kontor i Norge.

Enighet med Finans Norge

29. april 2014

Penger 5Det er enighet i forhandlingene mellom LO Finans og Finans Norge.

Det gis et generelt tillegg på 1,5 %, men minimum kr 6.000,- på lønnsregulativet.

LO Finans er fornøyd med at en større del av oppgjøret denne gangen er gitt i det sentrale tillegget.  Selv om minimumssummen gir forholdsvis mer på de nederste lønnstrinnene til og med lønnstrinn 37, hvor det er flere kvinner enn menn, skulle vi gjerne hatt en sterkere likelønnsprofil. LO Finans har derfor tatt en ensidig protokolltilførsel som beklager at det ikke var mulig å komme lenger i å forbedre forholdet ved dette oppgjøret.

Det er nå fastslått i en merknad til omfangsbestemmelsen at denne ikke er til hinder for at LO-forbund i sektoren kan kreve tariffavtale i alle virksomheter i Finans Norge. 

Partene er også enige om å se på bruk av målings- og kontrolltiltak for å sikre at dette brukes i tråd med lovverket.

Les hva FriFagbevegelse skriver om saken her.

Se forhandlingsprotokollen her.

Se nytt foreløpig lønnsregulativ her.

Penger 5Spenningen er til å ta og føle på i forhandlingene mellom LO Finans og Finans Norge om ny Sentralavtale.  Partene er prinsippielt uenige om en setning i avtalen, nemlig den om at LO Finans skal kunne organisere ansatte fra alle finansninstitusjoner på lik linje med storebror Finansforbundet.  For å unngå brudd må det være enighet om avtalen i løpet av dagen. 

Det økonomiske i avtalen er det på det nærmeste enighet om, så det er nesten utrolig at Finans Norge kan være villige til å gå til brudd for en liten setning som burde være en selvfølge.  Det skal være likhet for Kong Salomon og Jørgen Hattemaker, og det er en prinsippsak at både Finansforbundet og LO Finans skal ha samme muligheter til å organisere ansatte. 

Finansforbundet var ferdige med sitt oppgjør allerede på torsdag, og det er sannsynlig at den økonomiske delen av oppgjøret vil havne på samme sted.  Resultatet vil derfor sannsynligvis ligge på et generelt lønnstillegg på 1,5 %, med minimum kr 6.000 i lønnsøkning.  Lokale individuelle lønnstillegg vil komme i tillegg til dette.

Les hva FriFagbevegelse skriver om saken her.  

Penger 5Det er uenighet mellom LO Finans og Finans Norge i forhandlingene om ny Sentralavtale.  Partene har nå tatt en pause i forhandlingene, og partene møtes ikke igjen før tirsdag 29. april 2014 kl 11.00.
Uenigheten gjelder i første rekke omfanget av Sentralavtalen, dvs om LO Finans skal få anledning til å organisere finansansatte i hele finansnæringen. 

Finansforbundet, som har forhandlet parallellt med LO Finans, er allerede enig med Finans Norge om sitt oppgjør.

Penger 5LO Finans har sett seg leie på at stadig mer av lønnen til finansansatte fordeles som individuelle tillegg.  LO Finans ønsker derfor at mer av lønnen skal gis som sentrale tillegg, og dette er et av hovedkravene i årets lønnsoppgjør.  Dagens lønnssystem gjør at lønnsforskjellene innenfor finansnæringen stadig øker, og at spesielt kvinner kommer særdeles dårlig ut i denne prosessen.

Les hva HK-Nytt skriver om saken her.

 

Penger 5Tarifforhandlingene mellom LO Finans og Finans Norge om Sentralavtalen starter 23. april klokken 14.00.  Det er satt av til sammen 6 dager til forhandlingene som etter planen skal avsluttes 30. april.  Forhandlingene skjer samordnet i regi av LO under paraplyen LO Finans, og omfatter medlemmer både i Handel og Kontor i Norge og Postkom.  Forhandlingsleder er Tor-Arne Solbakken fra LO.

For å sikre en rettferdig lønnsfordeling for alle medlemmer, vil LO Finans jobbe for at det skal gis mer i sentrale tillegg, framfor lokale tillegg som fordeles av ledelsen individuelt.  Viktig i dette oppgjøret blir det også å sikre de ansattes medbestemmelse over pensjonsordningene.

LO Finans jobber også for at tariffavtalen skal få en utvidet omfangsparagraf, som skal gjøre det mulig at tariffavtalen kan omfattes av flere i fremtiden enn hva den gjør i dag.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger et forhandlingsresultat.  

Våre medlemmer er opptatt av ha en pensjon leve av, en arbeidstid leve med, og en lønn leve av.  Vi ønsker et inkluderende arbeidsliv med trygge og faste ansettelsesforhold for sikre en
god balanse mellom arbeidsliv og fritid.  Medlemmene i LO Finans skal ha sin andel av verdiskaprningen.