lørdagLedelsen i Bank1 Oslo Akershus AS har det siste året jobbet med å innføre en prøveordning med utvidede åpningstider i forbindelse med åpningen av bankens nye lokaler i Youngstorget 5. Endringene skulle innebære utvidede åpningstider på ukens fire første dager, samt åpen bank på lørdager.   De ansatte og de tillitsvalgte i LO Finans Bank 1 har imidlertid hatt et annet syn på saken, siden bankens åpningstider er regulert i gjeldende bedriftsavtale.  Klubben valgte derfor å si nei til ledelsens forslag om en prøveordning med lørdagsåpent.

LO Finans Bank 1 har vært svært grundige i sitt arbeid om lørdagsåpen bank før tilbakemeldingen til ledelsen ble gitt. Klubben har diskutert saken med de ansatte i de berørte avdelinger, med vernetjenesten og med egne klubbkontakter, samt LO Finans og Handel og Kontor i Norge.  I tillegg har klubben mottatt signaler fra øvrige ansatte i banken.  Resultatet har vært at de aller fleste er negative til lørdagsåpen bank.   

Penger 5I løpet av noen få år kommer betalingsrevolusjonen som vil forandre dagens marked for betalingsformidling totalt.  Betalingsrevolusjonen kommer raskere enn de fleste i finansnæringen har regnet med, og det vil være viktig for bankene å være på banen når endringene finner sted.  I fremtiden vil mer og mer av betalingsformidlingen finne sted via mobiltelefonen, noe som kan bety et farvel for både lokalbanker og kontanthåndteringer.  Tradisjonell bankdrift vil bli erstattet av nettløsninger som tar for seg lånesøknader, pengeplasseringer, kontoåpninger og signeringer av dagens såkalte blanketter.  Bankene som ikke makter å være med på omstillingene tidsnok vil bli taperne i fremtiden.  

Les hva E24 skriver om saker her.

Knut Bekkevold fra LO Finans ble gjenvalgt som leder av SLA da sammenslutningen gjennomførte sin årskonferanse på Olavsgaard Hotell i Skedsmo denne uken.  Det ble også gjenvalg for styremedlem Vigdis Rekdal, varamedlem Tor Ege og vara ungdomsrepresentant Roshna Westad, alle fra LO Finans.  SLA er en forkortelse av Sammenslutningen av Landsomfattende Avdelinger i HK, og blir ofte betegnet som «den åttende regionen» i forbundet.  Styret i SLA fikk følgende sammensetning:

Leder:  Knut Bekkevold – LO Finans
Nestleder: Lasse Hansen –  Vin- og Brennevinsfunksjonærenes Forening
Sekretær:  Heidi Reistad – Fagforeningen for Luftfart og Reiseliv
Styremedlem:  Knut Eriksen – Fiskarorganisasjonenes Funksjonærforening
Styremedlem:  Vigdis Rekdal – LO Finans
Styremedlem:  Turid Sundsetvik – Vin- og Brennevinsfunksjonærenes Forening
Styremedlem:  Roy Jonskås – Fagforeningen for Luftfart og Reiseliv
Styremedlem:  Randi Eikevik – Fiskarorganisasjonenes Funksjonærforening
Ungdomsrepresentant:  Petter Andreas Hammer – Vin- og Brennevinsfunksjonærenes Forening
Varamedlem:  Tor Ege – LO Finans 
Varamedlem:  Linda Midthjell – Vin- og Brennevinsfunksjonærenes Forening
Varamedlem:  Jeanette Pedersen – Fagforeningen for Luftfart og Reiseliv
Varamedlem:  Sigbjørn Hansen – Fiskarorganisasjonenes Funksjonærforening
Varaungdomsrepresentant:  Roshna Westad – LO Finans

Knut Bekkevold representerer SLA i forbundsstyret i Handel og Kontor i Norge.

 

 

 

KortautomatNHO Reiseliv og Fellesforbundet har i sommer engasjert seg for bruk av kort fremfor kontanter i reiselivsnæringen.  Dette er en diskusjon som etterhvert vil bli trukket mer frem i lyset, spesielt fordi dette er et engasjement for å bekjempe svart økonomi i samfunnet.  LO Finans forventer at bruk av kort fremfor kontanter vil bli et hyppig diskusjonsspørsmål i tiden fremover.

Les hva FriFagbevegelse skriver om saken her.

LO-Finans-Postkom-logoLO Finans Postkom kan ikke bytte forbund før tidligst i 2016.  Dette ble klart etter at forbundsstyret i Postkom denne uken bestemte at det må nye utredninger til før et forbundsskifte kan finne sted. Samtidig uttaler styret i Postkom at en slik avgjørelse kun kan fattes av ordinært eller ekstraordinært landsmøte, og at spørsmålet må forelegges medlemmene i uravstemning. 

Dermed setter Postkom en effektiv stopper for all spekulasjon om en kollektiv overgang for LO Finans Postkom til LO Finans HK. 

Styrene i LO Finans HK og LO Finans Postkom har lenge drodlet rundt tanken om å slå seg sammen med tanke på å danne en større enhet av finansansatte innenfor LO.  Tanken er å bli et klart alternativ til Finansforbundet, som har tilhold i YS. 

Styret i Postkom ber imidlertid forbundsledelsen arbeide videre med å utrede konsekvensene av å avvikle LO Finans krets Postkom, og at det særlig må legges vekt på hvilke konsekvenser et forbundsskifte gir for enkeltmedlemmer med hensyn til tariffavtaler, kontingent, forsikringer, øvrige medlemsfordeler og andre forhold av betydning.  I tillegg mener styret i Postkom at det må undersøkes hvilke strukturer Handel og Kontor har i forhold til tillitsvalgtsystem/tilknytning som har betydning for den enkelte.

Styret i Postkom besluttet i samme møte at saken ikke gir grunnlag for å innkalle til ekstraordinært landsmøte, og det vil derfor være landsmøtet i 2016 som eventuelt behandler saken.     

 

Penger 5Det anbefalte forslaget i årets tariffoppgjør har vært ute på uravstemning.  Resultatet viser et overveldende JA til forslaget som ble fremforhandlet 29. april 2014.  
I LO Finans HK svarte 87 prosent JA til oppgjøret, mens 13 prosent svarte NEI.  I LO Finans Postkom var resultatet omtrent det samme.  read more →

Mirror AccountingDe LO-organiserte i Mirror Accounting AS og Norian AS har bestemt seg for å forlate Postkom og isteden melde seg inn i Handel og Kontor i Norge.  Dette er den første av klubbene innenfor LO Finans Postkom som bytter forbundsområde, og arbeidet med å opprette en tariffavtale starter umiddelbart.  Foreløpig er det kun 4 medlemmer dette dreier seg om, men klubbleder Aleksanda Prohic håper at flere vil melde seg inn etter forbundsskiftet.  Vi gratulerer og ønsker den nye klubben velkommen til Handel og Kontor i Norge.

Enighet med Finans Norge

29. april 2014

Penger 5Det er enighet i forhandlingene mellom LO Finans og Finans Norge.

Det gis et generelt tillegg på 1,5 %, men minimum kr 6.000,- på lønnsregulativet.

LO Finans er fornøyd med at en større del av oppgjøret denne gangen er gitt i det sentrale tillegget.  Selv om minimumssummen gir forholdsvis mer på de nederste lønnstrinnene til og med lønnstrinn 37, hvor det er flere kvinner enn menn, skulle vi gjerne hatt en sterkere likelønnsprofil. LO Finans har derfor tatt en ensidig protokolltilførsel som beklager at det ikke var mulig å komme lenger i å forbedre forholdet ved dette oppgjøret.

Det er nå fastslått i en merknad til omfangsbestemmelsen at denne ikke er til hinder for at LO-forbund i sektoren kan kreve tariffavtale i alle virksomheter i Finans Norge. 

Partene er også enige om å se på bruk av målings- og kontrolltiltak for å sikre at dette brukes i tråd med lovverket.

Les hva FriFagbevegelse skriver om saken her.

Se forhandlingsprotokollen her.

Se nytt foreløpig lønnsregulativ her.