Det har lenge vært prat om at de LO-organiserte innen finansbransjen burde samle seg i ett og samme fagforbund.  Etter årsmøtet i LO Finans Postkom denne uken, ser det nå ut til at det denne gangen menes alvor. 

I flere år har det vært et uformelt samarbeid mellom LO Finans HK og LO Finans Postkom.  En blanding av lojalitetsfølelse og uenighet mellom forbundene Handel og Kontor i Norge og Postkom har ført til at en samling i ett og samme forbund har blitt problematisk.  LO Finans HK består av finansansatte fra 46 ulike finansforetak, og er den største av de to foreningene.  Det er derfor naturlig at også LO Finans Postkom flyttes over til Handel og Kontor i Norge. 

Etter at navnet LO Finans kom på plass, har det vært en merkbart større interesse både fra presse og finansansatte som ønsker å melde seg inn. Målet er å bli en seriøs utfordrer til det YS-tilknyttede Finansforbundet.  For å greie dette er det helt nødvendig at alle finansansatte samles i samme forbund.  Styret i LO Finans Postkom har nå vedtatt en overgang til Handel og Kontor senest innen utgangen av 2015.  

 Les hva HK-Nytt skriver om saken her.

Årsmøte i LO Finans HK

26. mars 2014

Knut Bekkevold gjenvalgtDet ble ingen dramatikk da LO Finans HK møttes til årsmøte på Hamar denne uken. Knut Bekkevold ble som forventet gjenvalgt som leder for 2 nye år.   I tillegg ble Tor Ege gjenvalgt som kasserer.

På årsmøtet ble det besluttet at arbeidsutvalget i foreningen skulle endre navn til «styret», mens det som tidligere var styret heretter skal hete «landsstyret».  Det nye styret ser derfor slik ut etter årsmøtet:  Knut Bekkevold (leder), Vigdis Rekdahl (nestleder), Tor Ege (kasserer), Åse Blomkvist (sekretær) og Jan Grenaker (web).

På årsmøtet møtte ca 50 delegater pluss gjester fra Handel og Kontor i Norge og søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark.

 

Lezilyn FjeldLezilyn Fjeld er jernkvinnen fra Fredrikstad som nektet å gi seg før en tariffavtale ble opprettet i Forex Bank.  

Til tross for sterk motstand fra ledelsen i banken, nektet hun å gi opp.  Etter utallige møter, nedturer og oppturer, gikk ledelsen i Forex Bank tilslutt med på å innføre en tariffavtale med LO Finans HK.  Nå er Lezilyn glad på vegne av sine kollegaer i Forex Bank, og et levende bevis på at det nytter bare man står hardt nok på sitt.  LO Finans HK gratulerer både Lezilyn og hennes medlemmer i Forex Bank med tariffavtalen.

Les hva HK-Nytt skriver om henne her.

APPLO lanserer i disse dager en ny APP der det er mulig å medlemskortet og alle fordelene i LOfavør rett på telefonen. 

 

 

Skaff deg LOfavør APPen her.

Penger 5Det nærmer seg lønnsforhandlinger i LO Finans, og den offisielle datoen for oppstart er satt til 23. april 2014.  Forruten lønn og ny sentralavtale, vil tariffestet pensjon være et av kravene under årets lønnsforhandlinger.

Etter å ha blitt omtalt som lønnsvinnerne i fjorårets oppgjør, vil forhandlingene kanskje bli tyngre enn vanlig for vårt forhandlingsutvalg denne gangen.  Pressens makt er nemlig stor, og når forhandlingspartene setter seg til bordet er begge klar over at lønnsøkningen for den vanlige finansansatte var langt fra 6,7 %, slik pressen ynder å hevde.  Den vanlige finansansatte fortviler over en slik presseomtale, men dette viser vel egentlig bare at lønnssystemene i finansbransjen er svært urettferdige og uoversiktlige.  Det vil derfor være en stor fordel om årets lønnsforhandlinger ville dreie mer i retning av større generelle tillegg, og en nedprioritering av bonuser og trynetillegg.  Den som skal representere LO Finans i lønnsforhandlingene er forhandlingsleder Tor-Arne Solbakken fra LO.  Med seg i forhandlingsutvalget har han Dagfinn Lund (LO), Pål Nordby (Handel og Kontor), Knut Bekkevold (LO Finans HK), Åse Blomkvist (LO Finans HK), Håvard Sivertsen (Postkom) og Astrid Waaler (LO Finans Postkom).  Hvis alt går etter planen, skal oppgjøret være i havn rundt 1. mai 2014. 

 

 

 

 

Det ble lite spenning rundt valget på årsmøtet i LO Finans Bank 1, siden samtlige styremedlemmer hadde takket ja til en ny årsmøteperiode. Mest spenning var det rundt spørsmålet om lederen kunne sitte i ett eller to år.  Svaret på dette kom når årsmøtet valgte Dordi Formoe til leder for nye to år. read more →

Åse Blomkvist ble oppskriftsmessig valgt til ny leder av LO Finans Sparebank1 Gruppen på årsmøtet i klubben 4. februar 2014. read more →

Forbundsleder Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor i Norge var tirsdag på besøk hos LO Finans.  Besøket var en del av en verveuke i Handel og Kontor i Norge, og mange medlemmer tok seg tid til en prat med Trine Lise i kantina i Hammersborggata 2. 

 

Fra venstre: Trine Lise Sundnes, Dordi Formoe og Knut Bekkevold.

Fra venstre: Trine Lise Sundnes, Dordi Formoe og Knut Bekkevold.