Penger 5Spenningen er til å ta og føle på i forhandlingene mellom LO Finans og Finans Norge om ny Sentralavtale.  Partene er prinsippielt uenige om en setning i avtalen, nemlig den om at LO Finans skal kunne organisere ansatte fra alle finansninstitusjoner på lik linje med storebror Finansforbundet.  For å unngå brudd må det være enighet om avtalen i løpet av dagen. 

Det økonomiske i avtalen er det på det nærmeste enighet om, så det er nesten utrolig at Finans Norge kan være villige til å gå til brudd for en liten setning som burde være en selvfølge.  Det skal være likhet for Kong Salomon og Jørgen Hattemaker, og det er en prinsippsak at både Finansforbundet og LO Finans skal ha samme muligheter til å organisere ansatte. 

Finansforbundet var ferdige med sitt oppgjør allerede på torsdag, og det er sannsynlig at den økonomiske delen av oppgjøret vil havne på samme sted.  Resultatet vil derfor sannsynligvis ligge på et generelt lønnstillegg på 1,5 %, med minimum kr 6.000 i lønnsøkning.  Lokale individuelle lønnstillegg vil komme i tillegg til dette.

Les hva FriFagbevegelse skriver om saken her.  

Penger 5Det er uenighet mellom LO Finans og Finans Norge i forhandlingene om ny Sentralavtale.  Partene har nå tatt en pause i forhandlingene, og partene møtes ikke igjen før tirsdag 29. april 2014 kl 11.00.
Uenigheten gjelder i første rekke omfanget av Sentralavtalen, dvs om LO Finans skal få anledning til å organisere finansansatte i hele finansnæringen. 

Finansforbundet, som har forhandlet parallellt med LO Finans, er allerede enig med Finans Norge om sitt oppgjør.

Penger 5LO Finans har sett seg leie på at stadig mer av lønnen til finansansatte fordeles som individuelle tillegg.  LO Finans ønsker derfor at mer av lønnen skal gis som sentrale tillegg, og dette er et av hovedkravene i årets lønnsoppgjør.  Dagens lønnssystem gjør at lønnsforskjellene innenfor finansnæringen stadig øker, og at spesielt kvinner kommer særdeles dårlig ut i denne prosessen.

Les hva HK-Nytt skriver om saken her.

 

Penger 5Tarifforhandlingene mellom LO Finans og Finans Norge om Sentralavtalen starter 23. april klokken 14.00.  Det er satt av til sammen 6 dager til forhandlingene som etter planen skal avsluttes 30. april.  Forhandlingene skjer samordnet i regi av LO under paraplyen LO Finans, og omfatter medlemmer både i Handel og Kontor i Norge og Postkom.  Forhandlingsleder er Tor-Arne Solbakken fra LO.

For å sikre en rettferdig lønnsfordeling for alle medlemmer, vil LO Finans jobbe for at det skal gis mer i sentrale tillegg, framfor lokale tillegg som fordeles av ledelsen individuelt.  Viktig i dette oppgjøret blir det også å sikre de ansattes medbestemmelse over pensjonsordningene.

LO Finans jobber også for at tariffavtalen skal få en utvidet omfangsparagraf, som skal gjøre det mulig at tariffavtalen kan omfattes av flere i fremtiden enn hva den gjør i dag.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger et forhandlingsresultat.  

Våre medlemmer er opptatt av ha en pensjon leve av, en arbeidstid leve med, og en lønn leve av.  Vi ønsker et inkluderende arbeidsliv med trygge og faste ansettelsesforhold for sikre en
god balanse mellom arbeidsliv og fritid.  Medlemmene i LO Finans skal ha sin andel av verdiskaprningen.

Det har lenge vært prat om at de LO-organiserte innen finansbransjen burde samle seg i ett og samme fagforbund.  Etter årsmøtet i LO Finans Postkom denne uken, ser det nå ut til at det denne gangen menes alvor. 

I flere år har det vært et uformelt samarbeid mellom LO Finans HK og LO Finans Postkom.  En blanding av lojalitetsfølelse og uenighet mellom forbundene Handel og Kontor i Norge og Postkom har ført til at en samling i ett og samme forbund har blitt problematisk.  LO Finans HK består av finansansatte fra 46 ulike finansforetak, og er den største av de to foreningene.  Det er derfor naturlig at også LO Finans Postkom flyttes over til Handel og Kontor i Norge. 

Etter at navnet LO Finans kom på plass, har det vært en merkbart større interesse både fra presse og finansansatte som ønsker å melde seg inn. Målet er å bli en seriøs utfordrer til det YS-tilknyttede Finansforbundet.  For å greie dette er det helt nødvendig at alle finansansatte samles i samme forbund.  Styret i LO Finans Postkom har nå vedtatt en overgang til Handel og Kontor senest innen utgangen av 2015.  

 Les hva HK-Nytt skriver om saken her.

Årsmøte i LO Finans HK

26. mars 2014

Knut Bekkevold gjenvalgtDet ble ingen dramatikk da LO Finans HK møttes til årsmøte på Hamar denne uken. Knut Bekkevold ble som forventet gjenvalgt som leder for 2 nye år.   I tillegg ble Tor Ege gjenvalgt som kasserer.

På årsmøtet ble det besluttet at arbeidsutvalget i foreningen skulle endre navn til «styret», mens det som tidligere var styret heretter skal hete «landsstyret».  Det nye styret ser derfor slik ut etter årsmøtet:  Knut Bekkevold (leder), Vigdis Rekdahl (nestleder), Tor Ege (kasserer), Åse Blomkvist (sekretær) og Jan Grenaker (web).

På årsmøtet møtte ca 50 delegater pluss gjester fra Handel og Kontor i Norge og søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark.

 

Lezilyn FjeldLezilyn Fjeld er jernkvinnen fra Fredrikstad som nektet å gi seg før en tariffavtale ble opprettet i Forex Bank.  

Til tross for sterk motstand fra ledelsen i banken, nektet hun å gi opp.  Etter utallige møter, nedturer og oppturer, gikk ledelsen i Forex Bank tilslutt med på å innføre en tariffavtale med LO Finans HK.  Nå er Lezilyn glad på vegne av sine kollegaer i Forex Bank, og et levende bevis på at det nytter bare man står hardt nok på sitt.  LO Finans HK gratulerer både Lezilyn og hennes medlemmer i Forex Bank med tariffavtalen.

Les hva HK-Nytt skriver om henne her.

APPLO lanserer i disse dager en ny APP der det er mulig å medlemskortet og alle fordelene i LOfavør rett på telefonen. 

 

 

Skaff deg LOfavør APPen her.