Forbundsleder Trine Lise Sundnes fra Handel og Kontor i Norge deltok 3. februar på stand i kantina til Sparebank1 i Hammersborggata i Oslo.   Det er flott at forbundslederen tar seg tid til å delta på slike arrangementer, noe som også resulterte i flere nye medlemmer og god informasjon om LO Finans. 

Fra venstre Trine Lise Sundnes, Åse Blomkvist og Bengt Johansen

Fra venstre Trine Lise Sundnes, Åse Blomkvist og Bengt Johansen

 

 

Onsdag 28. januar protesterte 15.000 fagorganiserte mot regjeringens forslag om endringer i Arbeidsmiljøloven.  I tillegg var det 200 liknende arrangementer  rundt omkring i landet.  De fremmøtte på Eidsvols plass fikk se LO-leder Gerd Kristiansen, Unio-leder Anders Folkestad og YS-leder Jorunn Berland i samlet front mot regjeringens forslag.  I tillegg fulgte partilederne Jonas Gahr Støre og Audun Lysbakken opp med glødende appeller.  Utrolig nok fikk arbeidsminister Robert Eriksson forsvare regjeringens forslag uten massiv buing.  LO Finans var selvfølgelig også tilstede, her representert ved Thore Myhrvold, Jan Grenaker og Dordi Formoe fra LO Finans Bank 1.
 
 
Les også hva FriFagbevegelse skriver om saken her.
 
Politisk streik mot endringer i AML

Også i år greide LO Finans å samle eliten innen finansbransjen til den årlige Finanskonferansen i Oslo Kongressenter.

Med finansminister Siv Jensen og konserndirektør Rune Bjerke i DNB i spissen ble Finanskonferansen nok en gang en suksess, og selv om finansministeren måtte haste avgårde til Stortinget litt tidligere enn planlagt, var det nok av interessante navn til å gjennomføre en innholdsrik og interessant konferanse.  Med Tor-Arne Solbakken fra LO og Bjørn Mietinen fra Handel og Kontor i Norge, samt representanter fra Virke, Finans Norge, Telenor og Sparebank 1, ble debatten rundt digitalisering av finansbransjen både morsom og grundig. 

Finansminister Siv Jensen var glad for at den norske finansbransjen var i forkant av utviklingen innen digitalisering.  Hun mente at det var utrolig viktig at bankene måtte tilpasse seg kundenes endrede behov for nye tjenester, mens Tor-Arne Solbakken og Bjørn Mietinen naturlig nok var mer interessert i de ansattes roller i dette spillet.  Det er innlysende at økt digitalisering vil føre til press på bankene for å drive mer kostnadseffektivt, og alle debattantene var enige om at det ville bli færre lokalbanker i årene fremover.  Flere av innlederne var også klare på at samfunnet om ikke altfor lenge måtte tilpasse seg det pengeløse samfunn.  Finansministeren var i tillegg opptatt av at bankene måtte gi gode og riktige råd til kundene, men tok også til orde for at gode relasjoner aldri kunne erstattes med teknologi.  Finansministeren sa også at hun var også opptatt av sikkerheten rundt de digitale systemene, og mente det kunne føre til store konsekvenser for samfunnet dersom det sikkerhetsmessige ikke fungerer som forventet. 

Les hva FriFagbevegelse skriver om saken herSiv Jensen.  

 

 

 

 

Finanskonferansen i opptak

26. januar 2015

Finanskonferansen 2015 tirsdag 27. januar kan du nå se i opptak. read more →

Finanskonferansen 2015

10. januar 2015

Siv JensenFinansminister Siv Jensen og LOs nestleder Tor-Arne Solbakken har begge takket ja til å delta på Finanskonferansen 2015, som finner sted tirsdag 27. januar 2015 kl 10.00 i Oslo Kongressenter. 

Finanskonferansen arrangeres av LO Finans, og har tradisjon for å samle finanseliten i Norge til diskusjon om aktuelle temaer for bransjen.  Denne gangen vil temaet være «Digitalisering av finansbransjen – Er Norge klar for den ?» 

I tillegg til de ovennevnte vil konsernbanksjef Rune Bjerke i DNB,  FNO-direktør Jan Digranes, forbundsleder Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor i Norge, direktør i Virke Harald Jachwitz Andersen, direktør for business i Telenor Marina Rønning og administrerende direktør i Sparebank1 Nord-Norge Jan Frode Janson delta.

Program:

Tema:  Digitalisering av finansbransjen – Er Norge klar for dette ?

Innledere:

kl 10.00    Trine Lise Sundnes, leder Handel og Kontor i Norge
kl 10.10    Rune Bjerke, Konsernsjef DNB
kl 10.20    Siv Jensen, Finansminister
kl 10.30    Marina Lønning, leder for business i Telenor
kl 10.40    Harald Jachwitz Andersen, direktør i Virke
kl 10.50    Jan Frode Janson, administrerende direktør Sparebank1 Nord-Norge
kl 11.00    Tor Arne Solbakken, nestleder LO
kl 11.10    Jan Digranes, direktør Finans Norge 

kl 11.30    Paneldebatt, 30 minutter
                  Paneldebattanter:
                  Siv Jensen, Finansminister
                  Rune Bjerke, administrerende direktør DNB
                  Jan Frode Janson, administrerende direktør Sparebank1 Nord-Norge
                 Tor Arne Solbakken, nestleder LO

kl 12.00   Lunsj

kl 13.00   Paneldebatt, 1 time – Hvilke konsekvenser vil dette få for arbeidsplasser i Norge ?
                 Paneldebattanter:
                 Tor Arne Solbakken (LO), Trine Lise Sundnes (Handel og Kontor), Harald Jachwitz Andersen (Virke) og Jan Asker (Finans Norge).

kl 14.00   Konferansen avsluttes.  

 

Konfransier/debattleder:   Geir Helljesen (kjent fra NRK).

 

Her kommer liste over kurs arrangert av SLA våren 2015. 

Grunnopplæringen i Handel og Kontor består av 3 trinn, som vanligvis omtales som Trinn I, Trinn II og Trinn III.  Etter at disse grunnleggende trinnene er gjennomført, kan man søke om deltakelse på LO-skolen og kompetansegivende kurs innen Arbeidsrett.  Det er anledning for alle tillitsvalgte i LO Finans til å søke på dette opplæringstilbudet. 

 

Trinn 1, grunnleggende tillitsvalgtsarbeid

Trinn 1 omhandler HKs organisasjon, lover i arbeidslivet, avtaleverket, herunder hovedavtale, overenskomst og særavtale.  Arbeidstvistloven i forbindelse med opprettelse/revisjon av tariffavtale. Tillitsvalgtrollen – holdninger.  Forhandlingsmøte og protokollskriving.  Trinn 1 er et 21 timers kurs.

Tid:                        2. – 4. mars 2015
Sted:                     Sanner Hotell, Gran på Hadeland
Søknadsfrist::     2. februar 2015       

 

Trinn 2A, lover og avtaler.

Kurset inneholder drøfting av den tillitsvalgtes forståelse av sin rolle herunder saksbehandling, kunnskap om hvordan lover og avtaler påvirker hverdagen i arbeidslivet, særlig arbeidsmiljøloven, ferieloven, folketrygdlovens kapittel 8 og 9, likestilling og diskriminering.  Overenskomst og hovedavtale.   Trinn 2A er et 21 timers kurs.

Tid:                         27. – 29. april 2015
Sted:                      Sørmarka Konferansehotell
Søknadsfrist:       25. mars 2015

 

Trinn 2B, organisasjonskunnskap

Kurset skal gi økt innsikt i – og forståelse for grunnleggende organisasjonskunnskap, og skape trygghet for selvstendig handling.  Det skal være deltakerorientert.  De skal oppmuntres til å innta et eierforhold til kurset ved at de aktivt bruker sine erfaringer fra egen klubb.  Deltakerne skal forstå samspillet i et klubbstyre, møteledelse, taleteknikk og protokollskriving.   Trinn 2B er et 21 timers kurs.

Tid:                        1. – 3. juni 2015
Sted:                      Sørmarka Konferansehotell
Søknadsfrist:       1. mai 2015 

 

Mer informasjon om kurs og HKs tillitsvalgtskolering trinn 3, forhandlinger, finner du på HKs nettsider, www.handelogkontor.no

Påmelding til HK i Norge, Youngs gate 11, 0181 Oslo – faks 23061206 eller e-post kurs@handelogkontor.no , ellerHKs nettsider, www.handelogkontor.no.   Har duspørsmål, ta kontakt med Laila Halvorsen, telefon 90125803.

 

lørdagLedelsen i Bank1 Oslo Akershus AS har det siste året jobbet med å innføre en prøveordning med utvidede åpningstider i forbindelse med åpningen av bankens nye lokaler i Youngstorget 5. Endringene skulle innebære utvidede åpningstider på ukens fire første dager, samt åpen bank på lørdager.   De ansatte og de tillitsvalgte i LO Finans Bank 1 har imidlertid hatt et annet syn på saken, siden bankens åpningstider er regulert i gjeldende bedriftsavtale.  Klubben valgte derfor å si nei til ledelsens forslag om en prøveordning med lørdagsåpent.

LO Finans Bank 1 har vært svært grundige i sitt arbeid om lørdagsåpen bank før tilbakemeldingen til ledelsen ble gitt. Klubben har diskutert saken med de ansatte i de berørte avdelinger, med vernetjenesten og med egne klubbkontakter, samt LO Finans og Handel og Kontor i Norge.  I tillegg har klubben mottatt signaler fra øvrige ansatte i banken.  Resultatet har vært at de aller fleste er negative til lørdagsåpen bank.   

Penger 5I løpet av noen få år kommer betalingsrevolusjonen som vil forandre dagens marked for betalingsformidling totalt.  Betalingsrevolusjonen kommer raskere enn de fleste i finansnæringen har regnet med, og det vil være viktig for bankene å være på banen når endringene finner sted.  I fremtiden vil mer og mer av betalingsformidlingen finne sted via mobiltelefonen, noe som kan bety et farvel for både lokalbanker og kontanthåndteringer.  Tradisjonell bankdrift vil bli erstattet av nettløsninger som tar for seg lånesøknader, pengeplasseringer, kontoåpninger og signeringer av dagens såkalte blanketter.  Bankene som ikke makter å være med på omstillingene tidsnok vil bli taperne i fremtiden.  

Les hva E24 skriver om saker her.