Knut Bekkevold fra LO Finans ble gjenvalgt som leder av SLA da sammenslutningen gjennomførte sin årskonferanse på Olavsgaard Hotell i Skedsmo denne uken.  Det ble også gjenvalg for styremedlem Vigdis Rekdal, varamedlem Tor Ege og vara ungdomsrepresentant Roshna Westad, alle fra LO Finans.  SLA er en forkortelse av Sammenslutningen av Landsomfattende Avdelinger i HK, og blir ofte betegnet som «den åttende regionen» i forbundet.  Styret i SLA fikk følgende sammensetning:

Leder:  Knut Bekkevold – LO Finans
Nestleder: Lasse Hansen –  Vin- og Brennevinsfunksjonærenes Forening
Sekretær:  Heidi Reistad – Fagforeningen for Luftfart og Reiseliv
Styremedlem:  Knut Eriksen – Fiskarorganisasjonenes Funksjonærforening
Styremedlem:  Vigdis Rekdal – LO Finans
Styremedlem:  Turid Sundsetvik – Vin- og Brennevinsfunksjonærenes Forening
Styremedlem:  Roy Jonskås – Fagforeningen for Luftfart og Reiseliv
Styremedlem:  Randi Eikevik – Fiskarorganisasjonenes Funksjonærforening
Ungdomsrepresentant:  Petter Andreas Hammer – Vin- og Brennevinsfunksjonærenes Forening
Varamedlem:  Tor Ege – LO Finans 
Varamedlem:  Linda Midthjell – Vin- og Brennevinsfunksjonærenes Forening
Varamedlem:  Jeanette Pedersen – Fagforeningen for Luftfart og Reiseliv
Varamedlem:  Sigbjørn Hansen – Fiskarorganisasjonenes Funksjonærforening
Varaungdomsrepresentant:  Roshna Westad – LO Finans

Knut Bekkevold representerer SLA i forbundsstyret i Handel og Kontor i Norge.

 

 

 

KortautomatNHO Reiseliv og Fellesforbundet har i sommer engasjert seg for bruk av kort fremfor kontanter i reiselivsnæringen.  Dette er en diskusjon som etterhvert vil bli trukket mer frem i lyset, spesielt fordi dette er et engasjement for å bekjempe svart økonomi i samfunnet.  LO Finans forventer at bruk av kort fremfor kontanter vil bli et hyppig diskusjonsspørsmål i tiden fremover.

Les hva FriFagbevegelse skriver om saken her.

LO-Finans-Postkom-logoLO Finans Postkom kan ikke bytte forbund før tidligst i 2016.  Dette ble klart etter at forbundsstyret i Postkom denne uken bestemte at det må nye utredninger til før et forbundsskifte kan finne sted. Samtidig uttaler styret i Postkom at en slik avgjørelse kun kan fattes av ordinært eller ekstraordinært landsmøte, og at spørsmålet må forelegges medlemmene i uravstemning. 

Dermed setter Postkom en effektiv stopper for all spekulasjon om en kollektiv overgang for LO Finans Postkom til LO Finans HK. 

Styrene i LO Finans HK og LO Finans Postkom har lenge drodlet rundt tanken om å slå seg sammen med tanke på å danne en større enhet av finansansatte innenfor LO.  Tanken er å bli et klart alternativ til Finansforbundet, som har tilhold i YS. 

Styret i Postkom ber imidlertid forbundsledelsen arbeide videre med å utrede konsekvensene av å avvikle LO Finans krets Postkom, og at det særlig må legges vekt på hvilke konsekvenser et forbundsskifte gir for enkeltmedlemmer med hensyn til tariffavtaler, kontingent, forsikringer, øvrige medlemsfordeler og andre forhold av betydning.  I tillegg mener styret i Postkom at det må undersøkes hvilke strukturer Handel og Kontor har i forhold til tillitsvalgtsystem/tilknytning som har betydning for den enkelte.

Styret i Postkom besluttet i samme møte at saken ikke gir grunnlag for å innkalle til ekstraordinært landsmøte, og det vil derfor være landsmøtet i 2016 som eventuelt behandler saken.     

 

Penger 5Det anbefalte forslaget i årets tariffoppgjør har vært ute på uravstemning.  Resultatet viser et overveldende JA til forslaget som ble fremforhandlet 29. april 2014.  
I LO Finans HK svarte 87 prosent JA til oppgjøret, mens 13 prosent svarte NEI.  I LO Finans Postkom var resultatet omtrent det samme.  read more →

Mirror AccountingDe LO-organiserte i Mirror Accounting AS og Norian AS har bestemt seg for å forlate Postkom og isteden melde seg inn i Handel og Kontor i Norge.  Dette er den første av klubbene innenfor LO Finans Postkom som bytter forbundsområde, og arbeidet med å opprette en tariffavtale starter umiddelbart.  Foreløpig er det kun 4 medlemmer dette dreier seg om, men klubbleder Aleksanda Prohic håper at flere vil melde seg inn etter forbundsskiftet.  Vi gratulerer og ønsker den nye klubben velkommen til Handel og Kontor i Norge.

Enighet med Finans Norge

29. april 2014

Penger 5Det er enighet i forhandlingene mellom LO Finans og Finans Norge.

Det gis et generelt tillegg på 1,5 %, men minimum kr 6.000,- på lønnsregulativet.

LO Finans er fornøyd med at en større del av oppgjøret denne gangen er gitt i det sentrale tillegget.  Selv om minimumssummen gir forholdsvis mer på de nederste lønnstrinnene til og med lønnstrinn 37, hvor det er flere kvinner enn menn, skulle vi gjerne hatt en sterkere likelønnsprofil. LO Finans har derfor tatt en ensidig protokolltilførsel som beklager at det ikke var mulig å komme lenger i å forbedre forholdet ved dette oppgjøret.

Det er nå fastslått i en merknad til omfangsbestemmelsen at denne ikke er til hinder for at LO-forbund i sektoren kan kreve tariffavtale i alle virksomheter i Finans Norge. 

Partene er også enige om å se på bruk av målings- og kontrolltiltak for å sikre at dette brukes i tråd med lovverket.

Les hva FriFagbevegelse skriver om saken her.

Se forhandlingsprotokollen her.

Se nytt foreløpig lønnsregulativ her.

Penger 5Spenningen er til å ta og føle på i forhandlingene mellom LO Finans og Finans Norge om ny Sentralavtale.  Partene er prinsippielt uenige om en setning i avtalen, nemlig den om at LO Finans skal kunne organisere ansatte fra alle finansninstitusjoner på lik linje med storebror Finansforbundet.  For å unngå brudd må det være enighet om avtalen i løpet av dagen. 

Det økonomiske i avtalen er det på det nærmeste enighet om, så det er nesten utrolig at Finans Norge kan være villige til å gå til brudd for en liten setning som burde være en selvfølge.  Det skal være likhet for Kong Salomon og Jørgen Hattemaker, og det er en prinsippsak at både Finansforbundet og LO Finans skal ha samme muligheter til å organisere ansatte. 

Finansforbundet var ferdige med sitt oppgjør allerede på torsdag, og det er sannsynlig at den økonomiske delen av oppgjøret vil havne på samme sted.  Resultatet vil derfor sannsynligvis ligge på et generelt lønnstillegg på 1,5 %, med minimum kr 6.000 i lønnsøkning.  Lokale individuelle lønnstillegg vil komme i tillegg til dette.

Les hva FriFagbevegelse skriver om saken her.  

Penger 5Det er uenighet mellom LO Finans og Finans Norge i forhandlingene om ny Sentralavtale.  Partene har nå tatt en pause i forhandlingene, og partene møtes ikke igjen før tirsdag 29. april 2014 kl 11.00.
Uenigheten gjelder i første rekke omfanget av Sentralavtalen, dvs om LO Finans skal få anledning til å organisere finansansatte i hele finansnæringen. 

Finansforbundet, som har forhandlet parallellt med LO Finans, er allerede enig med Finans Norge om sitt oppgjør.