Penger 5Det nærmer seg lønnsforhandlinger i LO Finans, og den offisielle datoen for oppstart er satt til 23. april 2014.  Forruten lønn og ny sentralavtale, vil tariffestet pensjon være et av kravene under årets lønnsforhandlinger.

Etter å ha blitt omtalt som lønnsvinnerne i fjorårets oppgjør, vil forhandlingene kanskje bli tyngre enn vanlig for vårt forhandlingsutvalg denne gangen.  Pressens makt er nemlig stor, og når forhandlingspartene setter seg til bordet er begge klar over at lønnsøkningen for den vanlige finansansatte var langt fra 6,7 %, slik pressen ynder å hevde.  Den vanlige finansansatte fortviler over en slik presseomtale, men dette viser vel egentlig bare at lønnssystemene i finansbransjen er svært urettferdige og uoversiktlige.  Det vil derfor være en stor fordel om årets lønnsforhandlinger ville dreie mer i retning av større generelle tillegg, og en nedprioritering av bonuser og trynetillegg.  Den som skal representere LO Finans i lønnsforhandlingene er forhandlingsleder Tor-Arne Solbakken fra LO.  Med seg i forhandlingsutvalget har han Dagfinn Lund (LO), Pål Nordby (Handel og Kontor), Knut Bekkevold (LO Finans HK), Åse Blomkvist (LO Finans HK), Håvard Sivertsen (Postkom) og Astrid Waaler (LO Finans Postkom).  Hvis alt går etter planen, skal oppgjøret være i havn rundt 1. mai 2014. 

 

 

 

 

Det ble lite spenning rundt valget på årsmøtet i LO Finans Bank 1, siden samtlige styremedlemmer hadde takket ja til en ny årsmøteperiode. Mest spenning var det rundt spørsmålet om lederen kunne sitte i ett eller to år.  Svaret på dette kom når årsmøtet valgte Dordi Formoe til leder for nye to år. read more →

Åse Blomkvist ble oppskriftsmessig valgt til ny leder av LO Finans Sparebank1 Gruppen på årsmøtet i klubben 4. februar 2014. read more →

Forbundsleder Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor i Norge var tirsdag på besøk hos LO Finans.  Besøket var en del av en verveuke i Handel og Kontor i Norge, og mange medlemmer tok seg tid til en prat med Trine Lise i kantina i Hammersborggata 2. 

 

Fra venstre: Trine Lise Sundnes, Dordi Formoe og Knut Bekkevold.

Fra venstre: Trine Lise Sundnes, Dordi Formoe og Knut Bekkevold.

Pensjon2Representantskapet i Handel og Kontor i Norge krever at pensjon skal inn i tariffavtalene, slik at arbeidstakerne kan få medbestemmelse på ordningene.  Pensjon vil dermed bli den viktigste saken for forbundet under vårens tariffoppgjør.  Representantene fra LO Finans støttet forslaget. read more →

1604573_613735002027421_837385228_n - KopiDet endte med full seier til LO Finans og de ansatte i Forex Bank i dagens møte med Riksmegleren. read more →

Finanskonferansen 2014

28. januar 2014

Finanskonferansen 2014 ble som forventet en suksess, der et stjernegalleri innen finanseliten møttes til debatt om temaet «Rammevilkår i endring – Hvilke konsekvenser får dette for banker, kunder og ansatte».  Spesielt morsomt var det at finansminister Siv Jensen deltok for første gang. read more →

Jobber gratis i fritida

24. januar 2014

I siste nummer av HK-Nytt uttaler nestlederen i LO Finans Bank 1 seg om gratisjobbing for arbeidsgiveren.    read more →