Det er mange muligheter til oppslag på godt fagstoff eller LO-nytt. Bruker du mulighetene ? Denne internettsiden er kun for oppslag,

Andre oppslagsmuligheter du bør bruke:

DNB@work – løpende informasjon for ansatte i DNB

frifagbevegelse.no og aktuell.no – løpende nyheter fra fagforbundene og LO

lo.no – nyheter og oppslag i LO

forsikringer har du lofavør.no

Så nevner vi selvfølgelig vårt eget blad LO Finans som kommer ut 4 ganger i året, her finner du fordypningsstoff og intervjuer.

Hvis du ikke finner rett stoff så ring Kretskontoret Viktor Sæther tlf 906 53 125 eller viktor.sather@dnb.no

Facebook DNB

11. november 2016

LO Finans har egen side, gruppe LO Finans for de ansatte i DNB. Der legges ut løpende saker innen DNB, for Nets bør våre medlemmer kontakte lokal tillitsvalgt, Ulf Rognerud eller kretsleder/nestleder på kretskontoret.

Tlf kretsleder Viktor Sæther, tlf 906 53 125.

Organisasjonsspørsmålet er fortsatt på tegnebrettet, Veien videre er uklar for Landsmøtets delegater. Men LO Finans er tydelig på behovet for en endring og tempoet må skrus opp. Arbeidsgiverne endrer seg raskere enn fagforeningene. Dette er en tankevekker. LO Finans har vært og er fortsatt like tydelig på at vi bør samles under en fane som en del av Handel og Kontor.

Etter valget har LO Finans bare en representant i Landsstyret, Jannicke Skånes.

Medlemsmøter høsten 2016

22. august 2016

Noen som ønsker et møte  med tillitsvalgte i høst, ta kontakt med kretskontoret. Vi setter pris på å møte våre medlemmer direkte for å få fram synspunkter og ønsker for framtiden. Et sentralt spørsmål er alltid lønnsoppgjør og fordeling av lokale lønnspotter. I DNB er et lokalt oppgjør i august/september med utbetaling i oktober måned. I tillegg er det en lokal pott på 0,3 % til likestilling, utjevning av lønnsforskjeller mellom mann og kvinne med tilnærmet like oppgaver.

LO Finans i DNB bør bruke den interne Facebook, Facebook@work åpen gruppe LO Finans. Der legges ut løpende informasjon. Meld deg på som medlem av gruppen, vi er allerede over 150 medlemmer.

Viktor Sæther kretsleder

LO Finans vil holde et dagskurs 28.april i Oslo med Statens Pensjonskasse. Tilsvarende kurs er holdt tidligere. Påmelding kommer senere. Kontaktperson er Astrid Waaler.

 

Besøk HELP forsikring

15. februar 2016

Minner om besøk av HELP forsikring i morgen, tirsdag 16.2.2016 kl 1600 sted PO Bergen (merket).

Møtet er åpent for alle.

 

 

DNB kvitter seg med 659

5. februar 2016
Leder i LO Finans Postkom Viktor Sæther fortviler.

Leder i LO Finans Postkom Viktor Sæther fortviler.

Bankene endrer seg i takt med samfunnet, og det betyr at de gamle bankkontorene nå er på vei bort.  Det samme gjelder for de bankansatte som du tidligere så bak skrankene.  Den tidligere fysiske kontakten med banken avløses av digitale løsninger som nettbank og mobiltelefoner.  Omstillingene i bankene skjer fort, og i DNB ønsker de å kvitte seg med 659 ansatte og 59 lokalbanker.  Omstillingsprosessen går like fort som utviklingen, og det betyr at de ansatte får 14 dager på seg til å søke om virkemiddelpakker.  Hele omstillingsprosessen skal være ferdig i mai 2016.

Les hva FriFagbevegelse skriver om saker her.