Nydelig omgivelser Scandic Fornebu

 

Landstyremøtet i 2017 ble gjennomført med bla. innspill til Lønnsoppgjøret 2018, gjennomgang av regnskap, info vedr. hjemmesiden, medlemsutvikling og verving. HK har som mål å få inn 80.000 medlemmer innen Landsmøtet i 2020 og alle fikk i oppdrag å sette et måltall for 2018 og sende det til Åse Blomkvist. Vedr hjemmesiden til LO Finans så må den oppgraderes av sikkerhetsmessige årsaker samt tilpasses, slik at den kan hentes opp på mobil og pad. Det er tidligere besluttet at Nettsiden skal ha mer faktabasert informasjon mens facebook siden brukes til mer daglig oppdatering. På bakgrunn av at Help Advokatforsikring nå blir en obligatorisk forsikring med reservasjonsmulighet, samt at vi ikke skal oppbevare personopplysninger, ble det også besluttet at nye innmeldinger blir koblet direkte til HK sin innmeldingside.

Kurs Forhandlingsstil:

Det er lurt å kjenne til disse to ulike forhandlingstilene: Samarbeidsorientert eller Konkurranseorientert (Trump)

I tillegg har man ulike teknikker for å oppnå innrømmelser fra motparten.

Rasjonell argumentasjon, Taushet er en effektiv forhandlingsteknikk, Profesjonelt Sinne, Sinne og Aggresjon, Aggresjon i form av sarkasme, Ikke-verbale signaler. Du kan lese mer om de forskjellige stilene i bl.a. Per M, Ristvedt. Advokaten som forhandler i sivile tvister og kommersielle rettsforhold. Cappelen Akademisk.

Arendalsuka 2018 Noe for deg?

8. september 2017

LO Finans deltok på flere interessante arrangementer i forbindelse Arendalsuka 2017,  og forberedelser til neste år starter allerede nå.

https://www.arendalsuka.no/

Trine Lise Sundnes Paneldebatt 2017

 

Kort resyme fra SLA sin delegasjon i Arendal 14.-16. august

Delegasjonen besto av:

LO Finans Knut Bekkevold og Åse Blomkvist

FLR Linda Hansen og Heidi Reistad

VBFF Turid Sundsetvik og Lasse Hansen

FFF Randi Eikevik og Heidi Merethe Rånes

I tillegg hadde vi sammen med oss 2 fra Bransjerådet i LO Finans som hadde søkt om midler til å delta. Tom Egil Tjærebråten og Marit Jørgenrud

Fantastisk opplevelse å få delta på disse dagene. Utrolig mange muligheter for å få med seg gode temaer. Gruppen deltok samlet på noe, men fordelte seg på andre ting etter interesse.

LO hadde flere gode paneldebatter i « Bankgården» og det ble et naturlig møtested for oss.

Ellers var byen full av store og små verdensproblem med og uten politisk vinkling.

Trine Lise Sundnes tok seg tid til oss i en ellers travel hverdag og vi hadde en fin prat om ulike temaer.

Evaluering

Tips for andre til en eventuell annen anledning er å søke om midler slik at flere fra SLA kan ta en eller flere dager i Arendal.

Vi valgte å bo i Kristiansand på et behagelig hotell. Tips til en eventuell senere anledning er å muligens søke på et hus for å komme nærmere. Busstur på 11/2 time hver vei tok mye av tiden.

Med leie av et hus, kan det eventuelt være slik at noen bor noen dager, og andre tar over i løpet av uken.

Vi valgte å bo fra mandag til onsdag, men flere så i ettertid at det kunne vært lurt å for eksempel velge bort mandag og heller være til torsdag.

Dette var nytt for oss alle, men til neste år kan kanskje hver gruppering være flinkere å plukke ut det man burde delta på og deretter droppe inn på ulike arrangement. Dette for å utnytte tiden bedre.

Innlegg av Heidi Reistad

 

Arensdalsuka 2017

Nyheter kontakter

21. april 2017

LO Finans har egen nettside på intern Facebook, gruppe LO Finans. For Nets kontakt hovedtillitsvalg Ulf Rognerud.

Andre nyheter som lønnsforhandlinger finnes på FriFagbevegelse. LO har også ege nettside som tar opp nyheter innen hele LO. Bruk nettet aktivt.

 

Finanskonferansen, som arrangeres av LO Finans, har etterhvert blitt en tradisjon i Oslo Kongressenter.  Også denne gangen hadde LO Finans greid å få finansminister Siv Jensen til å komme til konferansen. Omkranset av sikkerhetsvakter entret finansministeren møtet i kjent stil, og selv om hun denne gangen var mer formell enn tidligere, var det opplagt at hun likte å få sagt sine meninger til denne forsamlingen.  read more →

Det er mange muligheter til oppslag på godt fagstoff eller LO-nytt. Bruker du mulighetene ? Denne internettsiden er kun for oppslag,

Andre oppslagsmuligheter du bør bruke:

DNB@work – løpende informasjon for ansatte i DNB

frifagbevegelse.no og aktuell.no – løpende nyheter fra fagforbundene og LO

lo.no – nyheter og oppslag i LO

forsikringer har du lofavør.no

Så nevner vi selvfølgelig vårt eget blad LO Finans som kommer ut 4 ganger i året, her finner du fordypningsstoff og intervjuer.

Hvis du ikke finner rett stoff så ring Kretskontoret Viktor Sæther tlf 906 53 125 eller viktor.sather@dnb.no

Facebook DNB

11. november 2016

LO Finans har egen side, gruppe LO Finans for de ansatte i DNB. Der legges ut løpende saker innen DNB, for Nets bør våre medlemmer kontakte lokal tillitsvalgt, Ulf Rognerud eller kretsleder/nestleder på kretskontoret.

Tlf kretsleder Viktor Sæther, tlf 906 53 125.

Organisasjonsspørsmålet er fortsatt på tegnebrettet, Veien videre er uklar for Landsmøtets delegater. Men LO Finans er tydelig på behovet for en endring og tempoet må skrus opp. Arbeidsgiverne endrer seg raskere enn fagforeningene. Dette er en tankevekker. LO Finans har vært og er fortsatt like tydelig på at vi bør samles under en fane som en del av Handel og Kontor.

Etter valget har LO Finans bare en representant i Landsstyret, Jannicke Skånes.

Medlemsmøter høsten 2016

22. august 2016

Noen som ønsker et møte  med tillitsvalgte i høst, ta kontakt med kretskontoret. Vi setter pris på å møte våre medlemmer direkte for å få fram synspunkter og ønsker for framtiden. Et sentralt spørsmål er alltid lønnsoppgjør og fordeling av lokale lønnspotter. I DNB er et lokalt oppgjør i august/september med utbetaling i oktober måned. I tillegg er det en lokal pott på 0,3 % til likestilling, utjevning av lønnsforskjeller mellom mann og kvinne med tilnærmet like oppgaver.