Ny bankhverdag i DNB

4. februar 2016

LO Finans har tatt ledelsens informasjon som er gitt til etterretning.  Vi legger sterk vekt på at HR plan og Omstillingsverket blir brukt med skjønn og forståelse i forhold til det de ansatte skal igjennom.

Vi forutsetter at lederne har tilstrekkelig opplæring og støtte til å gjennomføre en krevende omstilling for både ansatter og ledere.

LO Finans Postkom har erfaringer  med tidligere nedleggelse av mange postkontorer. Den erfaringen tar vi med oss i vår håndtering av nedleggelsene.

Vi vektlegger de ansattes reise i omstilling og bistår med både råd og veiledning.

 

HELP advokatforsikring kommer på besøk i DNB Bjørvika 16.februar kl 1600, sted møterom  PO Bergen. Møtet er åpent for alle. Adokatforsikringen dekker spesialisert advokathjelp privat.

Ifølge vedtektene skal årsmøtet holdes innen 1.april hvert år, med 2 måneders varsel.

Årsmøtet holdes TORSDAG 10.MARS 2016 FRA KL 1600 STED BJØRVIKA PO OSLO

Forslag til saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må være kretsstyret i hende 3 uker før varslet møte.

Det skal også holdes ekstraordinært årsmøte umiddelbart etter ordinært årsmøte for valg av representanter til Landsmøte i september 2016.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer med talerett.

Påmelding kan sendes direkte til kretsstyret.

For kretsstyret Viktor Sæther og Astrid Waaler.

 

Ny pensjonsløsning i DNB

25. november 2015

Nyheten om omlegging til Innskuddspensjon er lagt ut på nettsiden i DNB i dag. LO Finans sin kommentar står på høyre side.

LO Finans har deltatt på hele utredningen og er godt fornøyd med prosess og resultater. Vi har hatt gode møter og jobbet for vårt grunnprinsipp om at våre medlemmer ikke skal tape på omlegginger. Derfor er overgangsreglene eller kompensasjonsordningene viktig. Det har vi lykkes med uten at vi har forhandlingsrett på pensjon.

Vi har en god løsning som LO Finans ønsker å bygge videre på, ved neste korsvei ønsker vi å ha forhandlingsrett på pensjon. Det gir enda bedre utgangspunkt for fortsatt gode pensjonsordninger i framtiden.

Lurer du, kontakt kretskontoret.  Viktor

Forhandlingene forsetter og neste møte er kommende 20.11.2015. Da håper vi på en lsning på våre krav.

Julelunsj for medlemmer

18. november 2015

Vi inviterer medlemmene til julelunsj, datoer er 8.12/10.12/16.12/18.12 fordelt på lunsj kl 1100 og siste fra kl 1200.

Det er bindende påmelding til Astrid Waaler pr mail: astrid.waaler@dnb.no. Påmelding innen 27.11.2015 for de som kan delta i Bjrøvika, Oslo.

Utenfor Oslo, kontakt lokal tillitsvalgt eller kretskontoret, ASTRID eller VIKTOR.

 

Fra Postkom/LO Finans stiller Håvard Sivertsen og Astrid Waaler. Jannicke Skaanes er bisitter under forhandlingene.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Kretskontoret. V Sæther.

Lokalt lønnsoppgjør i DNB

16. september 2015

LO Finans har mange møter denne uka med forretningsområdene om årets lokale lønnsoppgjør. Det er gledelig at det er tatt større hensyn til lønnsetterslep (3 år uten tillegg) og utjevning av likelønn for kvinneer. Det siste har sitt grunnlag fra en protokoll fra siste forhandlinger med Finans Norge. Men fortsatt er det lederne som fordeler hele lønnspotten. LO Finans vil hest fordele en større den av potten sentralt for i det minste å dekke opp konstnadsutvikling i Norge og den normal lønnsutvikling i Norge. Har du spørsmål så ta kontakt med kretskontoret.