Informasjon ansatte i DNB

LO Finans i DNB bør bruke den interne Facebook, Facebook@work åpen gruppe LO Finans. Der legges ut løpende informasjon. Meld deg på som medlem av gruppen, vi er allerede over 150 medlemmer.

Viktor Sæther kretsleder

2016-07-07T11:42:53+00:007. juli 2016|

Dagskurs Statens Pensjonskasse

LO Finans vil holde et dagskurs 28.april i Oslo med Statens Pensjonskasse. Tilsvarende kurs er holdt tidligere. Påmelding kommer senere. Kontaktperson er Astrid Waaler.

 

2016-02-17T08:48:00+00:0017. februar 2016|

DNB kvitter seg med 659

Leder i LO Finans Postkom Viktor Sæther fortviler. Leder i LO Finans Postkom Viktor Sæther fortviler.

Bankene endrer seg i takt med samfunnet, og det betyr at de gamle bankkontorene nå er på vei bort.  Det samme gjelder for de bankansatte som du tidligere så bak skrankene.

2016-02-05T15:32:53+00:005. februar 2016|

Ny bankhverdag i DNB

LO Finans har tatt ledelsens informasjon som er gitt til etterretning.  Vi legger sterk vekt på at HR plan og Omstillingsverket blir brukt med skjønn og forståelse i forhold til det de ansatte skal igjennom.

Vi forutsetter at lederne har tilstrekkelig opplæring og støtte til å gjennomføre en krevende omstilling for både ansatter og ledere.

LO Finans

2016-02-04T08:29:21+00:004. februar 2016|

Besøk av HELP advokatforsikring

HELP advokatforsikring kommer på besøk i DNB Bjørvika 16.februar kl 1600, sted møterom  PO Bergen. Møtet er åpent for alle. Adokatforsikringen dekker spesialisert advokathjelp privat.

2016-01-29T09:13:56+00:0029. januar 2016|

Forvarsel ordinært og ekstraordinært ÅRSMØTE LO Finans 2016

Ifølge vedtektene skal årsmøtet holdes innen 1.april hvert år, med 2 måneders varsel.

Årsmøtet holdes TORSDAG 10.MARS 2016 FRA KL 1600 STED BJØRVIKA PO OSLO

Forslag til saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må være kretsstyret i hende 3 uker før varslet møte.

Det skal også holdes ekstraordinært årsmøte umiddelbart etter ordinært årsmøte for valg av representanter

2016-01-04T09:17:03+00:004. januar 2016|

Ny pensjonsløsning i DNB

Nyheten om omlegging til Innskuddspensjon er lagt ut på nettsiden i DNB i dag. LO Finans sin kommentar står på høyre side.

LO Finans har deltatt på hele utredningen og er godt fornøyd med prosess og resultater. Vi har hatt gode møter og jobbet for vårt grunnprinsipp om at våre medlemmer ikke skal tape på omlegginger.

2015-11-25T11:09:14+00:0025. november 2015|

Privacy Policy Settings