LO Finans i DNB bør bruke den interne Facebook, Facebook@work åpen gruppe LO Finans. Der legges ut løpende informasjon. Meld deg på som medlem av gruppen, vi er allerede over 150 medlemmer.

Viktor Sæther kretsleder

LO Finans vil holde et dagskurs 28.april i Oslo med Statens Pensjonskasse. Tilsvarende kurs er holdt tidligere. Påmelding kommer senere. Kontaktperson er Astrid Waaler.

 

Besøk HELP forsikring

15. februar 2016

Minner om besøk av HELP forsikring i morgen, tirsdag 16.2.2016 kl 1600 sted PO Bergen (merket).

Møtet er åpent for alle.

 

 

DNB kvitter seg med 659

5. februar 2016
Leder i LO Finans Postkom Viktor Sæther fortviler.

Leder i LO Finans Postkom Viktor Sæther fortviler.

Bankene endrer seg i takt med samfunnet, og det betyr at de gamle bankkontorene nå er på vei bort.  Det samme gjelder for de bankansatte som du tidligere så bak skrankene.  Den tidligere fysiske kontakten med banken avløses av digitale løsninger som nettbank og mobiltelefoner.  Omstillingene i bankene skjer fort, og i DNB ønsker de å kvitte seg med 659 ansatte og 59 lokalbanker.  Omstillingsprosessen går like fort som utviklingen, og det betyr at de ansatte får 14 dager på seg til å søke om virkemiddelpakker.  Hele omstillingsprosessen skal være ferdig i mai 2016.

Les hva FriFagbevegelse skriver om saker her.

Ny bankhverdag i DNB

4. februar 2016

LO Finans har tatt ledelsens informasjon som er gitt til etterretning.  Vi legger sterk vekt på at HR plan og Omstillingsverket blir brukt med skjønn og forståelse i forhold til det de ansatte skal igjennom.

Vi forutsetter at lederne har tilstrekkelig opplæring og støtte til å gjennomføre en krevende omstilling for både ansatter og ledere.

LO Finans Postkom har erfaringer  med tidligere nedleggelse av mange postkontorer. Den erfaringen tar vi med oss i vår håndtering av nedleggelsene.

Vi vektlegger de ansattes reise i omstilling og bistår med både råd og veiledning.

 

HELP advokatforsikring kommer på besøk i DNB Bjørvika 16.februar kl 1600, sted møterom  PO Bergen. Møtet er åpent for alle. Adokatforsikringen dekker spesialisert advokathjelp privat.

Ifølge vedtektene skal årsmøtet holdes innen 1.april hvert år, med 2 måneders varsel.

Årsmøtet holdes TORSDAG 10.MARS 2016 FRA KL 1600 STED BJØRVIKA PO OSLO

Forslag til saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må være kretsstyret i hende 3 uker før varslet møte.

Det skal også holdes ekstraordinært årsmøte umiddelbart etter ordinært årsmøte for valg av representanter til Landsmøte i september 2016.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer med talerett.

Påmelding kan sendes direkte til kretsstyret.

For kretsstyret Viktor Sæther og Astrid Waaler.

 

Ny pensjonsløsning i DNB

25. november 2015

Nyheten om omlegging til Innskuddspensjon er lagt ut på nettsiden i DNB i dag. LO Finans sin kommentar står på høyre side.

LO Finans har deltatt på hele utredningen og er godt fornøyd med prosess og resultater. Vi har hatt gode møter og jobbet for vårt grunnprinsipp om at våre medlemmer ikke skal tape på omlegginger. Derfor er overgangsreglene eller kompensasjonsordningene viktig. Det har vi lykkes med uten at vi har forhandlingsrett på pensjon.

Vi har en god løsning som LO Finans ønsker å bygge videre på, ved neste korsvei ønsker vi å ha forhandlingsrett på pensjon. Det gir enda bedre utgangspunkt for fortsatt gode pensjonsordninger i framtiden.

Lurer du, kontakt kretskontoret.  Viktor