Ny organisering DNB PM

24. august 2015

Viser til artikkel på intranett i DNB og lokale informasjonsmøter i PM Norge.  Tillitsvalgte ble formelt orientert på et SU-møte torsdag 20.8.2015.

Vår protokoll ble referert i artikkelen, hele protokollen:

Viser til hovedavtalen med Finansnæringens arbeidsgiverforening og konsernavtalen for DNB-konsernet. LO Finans vektlegger at hovedavtalens kapittel 4 og konsernavtalens kapittel V blir fulgt i den videre prosess. Spesielt § 5-2 prosjektdeltakelse. Tillitsvalgte skal gis anledning til å delta i prosjekter og øvrig arbeid som berører arbeidstakere. Involveringen skal skje så tidlig som mulig slik at de har reell mulighet til å påvirke beslutningene.

Vi holder lokale medlemsmøter der det  er ønsker om det. I Bjørvika holder vi møte med lokale tillitsvalgte i løpet av uka.

Endringsreisen til PM er omfattende og sentrale tillitsvalgte har behov for å få fram de spørsmål som «henger i lufta».

 

Viktor og Astrid

Lokale medlemsmøter

10. august 2015

Ønske om lokalt møte rettes til lokal tillitsvalgt eller kretskontoret. Vi tar gjerne lokale møter hvis det er spesielle saker som ønskes å bli orientert om. Høsten har startet opp (nesten)

Pensjonsrevisjon DNB

16. juni 2015

Utredning har staret opp med analyser og arbeidshypoteser.

LO Finans er representert i arbeidsgruppe og styringsgruppe ved Viktor Sæther.

Lønnsrammen i DNB ble på 1,8%, en god pott. Det avgjørende er likevel fordelingsprofilen, HVEM FÅR.  Det er ikke mulig å få til lokale potter og særskilt tildeling av lønnsmidler.

Viser forøvrig til kommentarene på intranett DNB 29.52015. Eventuelle spørsmål rettes til kretskontoret.

Prosjektet har sitt utspring i en protokoll fra hovedoppgjøret 2014.

Innstilling fra partsammensatt utvalg 2014-2015 er nå på oppløpssiden og det vil foreligge en sluttrapport i juni måned. Rapporten sendes ut til respektive parter i forhandlingene 2014.

Det har vært en god prosess og resultatet anbefales. Det har vært sentralt å få et klart lederansvar for bruk av målingsverktøy og gi tillitsvalgte kontrollrutiner.

Deltakere til LO Finans Postkom har vært Randi Bergsveen og Viktor Sæther.

Pensjon DNB prosjekt

28. mai 2015

Prosjektet skal utrede alternative fremtidige alders- og uførepensjonsordninger for ansatte i DNB-konsernet i Norge.

Prosjektet har styringsgruppe, prosjektgruppe og arbeidsgrupper.

LO Finans er representert i prosjektgruppen og styringsgruppen ved kretsleder Viktor Sæther.

Viser forøvrig til intranettartikkel i DNB denne uka.

Drøftinger er gjennomført 5.5.2015 mellom LO Finans og HR/DNB. Kravene tar sitt utgangspunkt i det sentrale oppgjøret med en ramme på 2.7 % samt protokoll om likelønn i finansbransjen. Deler av kravet er innrettet mot likelønn og lavtlønn for ansatte under ltr 50 hvor det er flere jenter enn gutter. Profilen på oppgjørene har alltid vært et problem (hvem får lokale tillegg)

Mellomoppgjøret i Finans

23. april 2015

Kroner 3.100 til alle lønnstrinn. En god profil på det sentrale oppgjøret.

Neste steg er lokale oppgjør i DNB og Nets. LO Finans står for en fordelingsprofil hvor en større del av pottene fordeles til normale lønnsinntekter, spesielt lavtlønn og kvinneprofil.