Julelunsj for medlemmer

Vi inviterer medlemmene til julelunsj, datoer er 8.12/10.12/16.12/18.12 fordelt på lunsj kl 1100 og siste fra kl 1200.

Det er bindende påmelding til Astrid Waaler pr mail: astrid.waaler@dnb.no. Påmelding innen 27.11.2015 for de som kan delta i Bjrøvika, Oslo.

Utenfor Oslo, kontakt lokal tillitsvalgt eller kretskontoret, ASTRID eller VIKTOR.

 

2015-11-18T11:50:59+00:0018. november 2015|

Lokalt lønnsoppgjør i DNB

LO Finans har mange møter denne uka med forretningsområdene om årets lokale lønnsoppgjør. Det er gledelig at det er tatt større hensyn til lønnsetterslep (3 år uten tillegg) og utjevning av likelønn for kvinneer. Det siste har sitt grunnlag fra en protokoll fra siste forhandlinger med Finans Norge. Men fortsatt er det lederne som fordeler hele

2015-09-16T12:15:07+00:0016. september 2015|

Ny organisering DNB PM

Viser til artikkel på intranett i DNB og lokale informasjonsmøter i PM Norge.  Tillitsvalgte ble formelt orientert på et SU-møte torsdag 20.8.2015.

Vår protokoll ble referert i artikkelen, hele protokollen:

Viser til hovedavtalen med Finansnæringens arbeidsgiverforening og konsernavtalen for DNB-konsernet. LO Finans vektlegger at hovedavtalens kapittel 4 og konsernavtalens kapittel V blir fulgt i den videre prosess.

2015-08-24T08:35:13+00:0024. august 2015|

Lokale medlemsmøter

Ønske om lokalt møte rettes til lokal tillitsvalgt eller kretskontoret. Vi tar gjerne lokale møter hvis det er spesielle saker som ønskes å bli orientert om. Høsten har startet opp (nesten)

2015-08-10T12:41:44+00:0010. august 2015|

Pensjonsrevisjon DNB

Utredning har staret opp med analyser og arbeidshypoteser.

LO Finans er representert i arbeidsgruppe og styringsgruppe ved Viktor Sæther.

2015-06-16T13:09:47+00:0016. juni 2015|

Lokalt lønnsoppgjør DNB

Lønnsrammen i DNB ble på 1,8%, en god pott. Det avgjørende er likevel fordelingsprofilen, HVEM FÅR.  Det er ikke mulig å få til lokale potter og særskilt tildeling av lønnsmidler.

Viser forøvrig til kommentarene på intranett DNB 29.52015. Eventuelle spørsmål rettes til kretskontoret.

2015-05-29T09:44:32+00:0029. mai 2015|

Privacy Policy Settings