Forhandlingene forsetter og neste møte er kommende 20.11.2015. Da håper vi på en lsning på våre krav.

Julelunsj for medlemmer

18. november 2015

Vi inviterer medlemmene til julelunsj, datoer er 8.12/10.12/16.12/18.12 fordelt på lunsj kl 1100 og siste fra kl 1200.

Det er bindende påmelding til Astrid Waaler pr mail: astrid.waaler@dnb.no. Påmelding innen 27.11.2015 for de som kan delta i Bjrøvika, Oslo.

Utenfor Oslo, kontakt lokal tillitsvalgt eller kretskontoret, ASTRID eller VIKTOR.

 

Fra Postkom/LO Finans stiller Håvard Sivertsen og Astrid Waaler. Jannicke Skaanes er bisitter under forhandlingene.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Kretskontoret. V Sæther.

Lokalt lønnsoppgjør i DNB

16. september 2015

LO Finans har mange møter denne uka med forretningsområdene om årets lokale lønnsoppgjør. Det er gledelig at det er tatt større hensyn til lønnsetterslep (3 år uten tillegg) og utjevning av likelønn for kvinneer. Det siste har sitt grunnlag fra en protokoll fra siste forhandlinger med Finans Norge. Men fortsatt er det lederne som fordeler hele lønnspotten. LO Finans vil hest fordele en større den av potten sentralt for i det minste å dekke opp konstnadsutvikling i Norge og den normal lønnsutvikling i Norge. Har du spørsmål så ta kontakt med kretskontoret.

Ny organisering DNB PM

24. august 2015

Viser til artikkel på intranett i DNB og lokale informasjonsmøter i PM Norge.  Tillitsvalgte ble formelt orientert på et SU-møte torsdag 20.8.2015.

Vår protokoll ble referert i artikkelen, hele protokollen:

Viser til hovedavtalen med Finansnæringens arbeidsgiverforening og konsernavtalen for DNB-konsernet. LO Finans vektlegger at hovedavtalens kapittel 4 og konsernavtalens kapittel V blir fulgt i den videre prosess. Spesielt § 5-2 prosjektdeltakelse. Tillitsvalgte skal gis anledning til å delta i prosjekter og øvrig arbeid som berører arbeidstakere. Involveringen skal skje så tidlig som mulig slik at de har reell mulighet til å påvirke beslutningene.

Vi holder lokale medlemsmøter der det  er ønsker om det. I Bjørvika holder vi møte med lokale tillitsvalgte i løpet av uka.

Endringsreisen til PM er omfattende og sentrale tillitsvalgte har behov for å få fram de spørsmål som «henger i lufta».

 

Viktor og Astrid

Lokale medlemsmøter

10. august 2015

Ønske om lokalt møte rettes til lokal tillitsvalgt eller kretskontoret. Vi tar gjerne lokale møter hvis det er spesielle saker som ønskes å bli orientert om. Høsten har startet opp (nesten)

Pensjonsrevisjon DNB

16. juni 2015

Utredning har staret opp med analyser og arbeidshypoteser.

LO Finans er representert i arbeidsgruppe og styringsgruppe ved Viktor Sæther.

Lønnsrammen i DNB ble på 1,8%, en god pott. Det avgjørende er likevel fordelingsprofilen, HVEM FÅR.  Det er ikke mulig å få til lokale potter og særskilt tildeling av lønnsmidler.

Viser forøvrig til kommentarene på intranett DNB 29.52015. Eventuelle spørsmål rettes til kretskontoret.