Avtalen dekker ekstra behov for overtid, eks moveIT, for ansatte som omfattes av Konsernavtalen i DNB og som pålegges overtid etter bestemmelsen i arbeidsmiljøloven.

Overtid kan kun pålegges når det foreligger et særskilt og tidsavgrenset behov for bruk av overtid.

LO Finans ønsker å holde bruk av ekstra ovetid så lavt som mulig og spre overtiden på flere personer. Belastningen må ses på kort og lang sikt og ledelsen må sikre pausere og avvikling av normal ferie.

Ny avtale inngått for DNB fram til 31.12.2015. Målet er å redusere bruken av eksterne vikarer. Antall interne vikarer (ansatt i DNB)  skal økes.

Samtidig er det utviklet en bedre oversikt over vikarer, både antall og lengden på vikarene engasjement. Bestillere av vikarer må bedre argumentere for hvilke stillinger/oppgaver vikarene skal dekke.

LO Finans ønsker å halvere antall vikarer i DNB fra dagens bruk av eksterne vikarer.

Det er planalgt flere medlemsmøter i Oslo, Gjøvik samt et i Bergen. Et på Hamar er nettopp gjennomført.Er det ønskelig med et lokalt møte så kontakt Kretskontoret.

Årsmøltet gjennomført 26.3.2015 etter tradisjonelt møster. De fleste tillitsvalgte tok gjenvalg. Eneste ny sak er et OU-prosjekt med Postkom om vår framtidige organisering, i Postkom eller HK.

Flere detaljer fås fra Kretskontoret.

Mellomoppgjøret 2015

9. april 2015

Kretsnestleder Astrid Waaler er vår representant i forhandlingsutvalget. Avsatte dager 21.-24. april

LO sine grunnleggende krav står på nettsiden til LO.no

Årsmøtet holdes 26.3.2015 kl 1600 i Bjørvika. Alle medlemmer har møte og talerett. De valgte representanter har stemmerett.

Spørsmål, kontakt Kretskontoret.

Krav til oppgjøret fra LO

13. februar 2015

Ved årets oppgjør krever LO:

Sikre medlemmenes kjøpekraft gjennom sentrale tillegg, bedring av minstelønnssatser og garantiordninger som fremmer likelønn og motvirker lavtlønn.

Prioritering av kvinnedominerte grupper i offentlig sektor og likelønn i relevante bransjer i privat sektor. Likepensjon og avtalefesting og bedre samordning av tjenestepensjonene i privat sektor.

Følg med på LO.no

 

Mellomoppgjøret 2015

13. februar 2015

Oppgjøret med FN starter opp tirsdag 21.april 2015. Fra LO Finans Postkom stiller Astrid Waller og forbundssekretær Håvard Sivertsen.