Prosjektet har sitt utspring i en protokoll fra hovedoppgjøret 2014.

Innstilling fra partsammensatt utvalg 2014-2015 er nå på oppløpssiden og det vil foreligge en sluttrapport i juni måned. Rapporten sendes ut til respektive parter i forhandlingene 2014.

Det har vært en god prosess og resultatet anbefales. Det har vært sentralt å få et klart lederansvar for bruk av målingsverktøy og gi tillitsvalgte kontrollrutiner.

Deltakere til LO Finans Postkom har vært Randi Bergsveen og Viktor Sæther.

Pensjon DNB prosjekt

28. mai 2015

Prosjektet skal utrede alternative fremtidige alders- og uførepensjonsordninger for ansatte i DNB-konsernet i Norge.

Prosjektet har styringsgruppe, prosjektgruppe og arbeidsgrupper.

LO Finans er representert i prosjektgruppen og styringsgruppen ved kretsleder Viktor Sæther.

Viser forøvrig til intranettartikkel i DNB denne uka.

Drøftinger er gjennomført 5.5.2015 mellom LO Finans og HR/DNB. Kravene tar sitt utgangspunkt i det sentrale oppgjøret med en ramme på 2.7 % samt protokoll om likelønn i finansbransjen. Deler av kravet er innrettet mot likelønn og lavtlønn for ansatte under ltr 50 hvor det er flere jenter enn gutter. Profilen på oppgjørene har alltid vært et problem (hvem får lokale tillegg)

Mellomoppgjøret i Finans

23. april 2015

Kroner 3.100 til alle lønnstrinn. En god profil på det sentrale oppgjøret.

Neste steg er lokale oppgjør i DNB og Nets. LO Finans står for en fordelingsprofil hvor en større del av pottene fordeles til normale lønnsinntekter, spesielt lavtlønn og kvinneprofil.

Avtalen dekker ekstra behov for overtid, eks moveIT, for ansatte som omfattes av Konsernavtalen i DNB og som pålegges overtid etter bestemmelsen i arbeidsmiljøloven.

Overtid kan kun pålegges når det foreligger et særskilt og tidsavgrenset behov for bruk av overtid.

LO Finans ønsker å holde bruk av ekstra ovetid så lavt som mulig og spre overtiden på flere personer. Belastningen må ses på kort og lang sikt og ledelsen må sikre pausere og avvikling av normal ferie.

Ny avtale inngått for DNB fram til 31.12.2015. Målet er å redusere bruken av eksterne vikarer. Antall interne vikarer (ansatt i DNB)  skal økes.

Samtidig er det utviklet en bedre oversikt over vikarer, både antall og lengden på vikarene engasjement. Bestillere av vikarer må bedre argumentere for hvilke stillinger/oppgaver vikarene skal dekke.

LO Finans ønsker å halvere antall vikarer i DNB fra dagens bruk av eksterne vikarer.

Det er planalgt flere medlemsmøter i Oslo, Gjøvik samt et i Bergen. Et på Hamar er nettopp gjennomført.Er det ønskelig med et lokalt møte så kontakt Kretskontoret.

Årsmøltet gjennomført 26.3.2015 etter tradisjonelt møster. De fleste tillitsvalgte tok gjenvalg. Eneste ny sak er et OU-prosjekt med Postkom om vår framtidige organisering, i Postkom eller HK.

Flere detaljer fås fra Kretskontoret.