Lokalt lønnsoppgjør i DNB

LO Finans har mange møter denne uka med forretningsområdene om årets lokale lønnsoppgjør. Det er gledelig at det er tatt større hensyn til lønnsetterslep (3 år uten tillegg) og utjevning av likelønn for kvinneer. Det siste har sitt grunnlag fra en protokoll fra siste forhandlinger med Finans Norge. Men fortsatt er det lederne som fordeler hele

2015-09-16T12:15:07+00:0016. september 2015|

Ny organisering DNB PM

Viser til artikkel på intranett i DNB og lokale informasjonsmøter i PM Norge.  Tillitsvalgte ble formelt orientert på et SU-møte torsdag 20.8.2015.

Vår protokoll ble referert i artikkelen, hele protokollen:

Viser til hovedavtalen med Finansnæringens arbeidsgiverforening og konsernavtalen for DNB-konsernet. LO Finans vektlegger at hovedavtalens kapittel 4 og konsernavtalens kapittel V blir fulgt i den videre prosess.

2015-08-24T08:35:13+00:0024. august 2015|

Lokale medlemsmøter

Ønske om lokalt møte rettes til lokal tillitsvalgt eller kretskontoret. Vi tar gjerne lokale møter hvis det er spesielle saker som ønskes å bli orientert om. Høsten har startet opp (nesten)

2015-08-10T12:41:44+00:0010. august 2015|

Pensjonsrevisjon DNB

Utredning har staret opp med analyser og arbeidshypoteser.

LO Finans er representert i arbeidsgruppe og styringsgruppe ved Viktor Sæther.

2015-06-16T13:09:47+00:0016. juni 2015|

Lokalt lønnsoppgjør DNB

Lønnsrammen i DNB ble på 1,8%, en god pott. Det avgjørende er likevel fordelingsprofilen, HVEM FÅR.  Det er ikke mulig å få til lokale potter og særskilt tildeling av lønnsmidler.

Viser forøvrig til kommentarene på intranett DNB 29.52015. Eventuelle spørsmål rettes til kretskontoret.

2015-05-29T09:44:32+00:0029. mai 2015|

Prosjekt utredning bruk av målingsverktøy og kontrolltiltak

Prosjektet har sitt utspring i en protokoll fra hovedoppgjøret 2014.

Innstilling fra partsammensatt utvalg 2014-2015 er nå på oppløpssiden og det vil foreligge en sluttrapport i juni måned. Rapporten sendes ut til respektive parter i forhandlingene 2014.

Det har vært en god prosess og resultatet anbefales. Det har vært sentralt å få et klart lederansvar for bruk

2015-05-28T12:51:17+00:0028. mai 2015|

Pensjon DNB prosjekt

Prosjektet skal utrede alternative fremtidige alders- og uførepensjonsordninger for ansatte i DNB-konsernet i Norge.

Prosjektet har styringsgruppe, prosjektgruppe og arbeidsgrupper.

LO Finans er representert i prosjektgruppen og styringsgruppen ved kretsleder Viktor Sæther.

Viser forøvrig til intranettartikkel i DNB denne uka.

2015-05-28T12:44:03+00:0028. mai 2015|

Mellomoppgjør lokalt oppgjør DNB

Drøftinger er gjennomført 5.5.2015 mellom LO Finans og HR/DNB. Kravene tar sitt utgangspunkt i det sentrale oppgjøret med en ramme på 2.7 % samt protokoll om likelønn i finansbransjen. Deler av kravet er innrettet mot likelønn og lavtlønn for ansatte under ltr 50 hvor det er flere jenter enn gutter. Profilen på oppgjørene har alltid

2015-05-06T10:14:41+00:006. mai 2015|

Privacy Policy Settings