Prosjekt utredning bruk av målingsverktøy og kontrolltiltak

Prosjektet har sitt utspring i en protokoll fra hovedoppgjøret 2014.

Innstilling fra partsammensatt utvalg 2014-2015 er nå på oppløpssiden og det vil foreligge en sluttrapport i juni måned. Rapporten sendes ut til respektive parter i forhandlingene 2014.

Det har vært en god prosess og resultatet anbefales. Det har vært sentralt å få et klart lederansvar for bruk

2015-05-28T12:51:17+00:0028. mai 2015|

Pensjon DNB prosjekt

Prosjektet skal utrede alternative fremtidige alders- og uførepensjonsordninger for ansatte i DNB-konsernet i Norge.

Prosjektet har styringsgruppe, prosjektgruppe og arbeidsgrupper.

LO Finans er representert i prosjektgruppen og styringsgruppen ved kretsleder Viktor Sæther.

Viser forøvrig til intranettartikkel i DNB denne uka.

2015-05-28T12:44:03+00:0028. mai 2015|

Mellomoppgjør lokalt oppgjør DNB

Drøftinger er gjennomført 5.5.2015 mellom LO Finans og HR/DNB. Kravene tar sitt utgangspunkt i det sentrale oppgjøret med en ramme på 2.7 % samt protokoll om likelønn i finansbransjen. Deler av kravet er innrettet mot likelønn og lavtlønn for ansatte under ltr 50 hvor det er flere jenter enn gutter. Profilen på oppgjørene har alltid

2015-05-06T10:14:41+00:006. mai 2015|

Mellomoppgjøret i Finans

Kroner 3.100 til alle lønnstrinn. En god profil på det sentrale oppgjøret.

Neste steg er lokale oppgjør i DNB og Nets. LO Finans står for en fordelingsprofil hvor en større del av pottene fordeles til normale lønnsinntekter, spesielt lavtlønn og kvinneprofil.

2015-04-23T07:45:14+00:0023. april 2015|

Særavtale om adgang til utvidet overtid

Avtalen dekker ekstra behov for overtid, eks moveIT, for ansatte som omfattes av Konsernavtalen i DNB og som pålegges overtid etter bestemmelsen i arbeidsmiljøloven.

Overtid kan kun pålegges når det foreligger et særskilt og tidsavgrenset behov for bruk av overtid.

LO Finans ønsker å holde bruk av ekstra ovetid så lavt som mulig og spre overtiden på

2015-04-21T00:25:34+00:0021. april 2015|

Særavtale om innleid arbeidskraft fra bemanningsforetak

Ny avtale inngått for DNB fram til 31.12.2015. Målet er å redusere bruken av eksterne vikarer. Antall interne vikarer (ansatt i DNB)  skal økes.

Samtidig er det utviklet en bedre oversikt over vikarer, både antall og lengden på vikarene engasjement. Bestillere av vikarer må bedre argumentere for hvilke stillinger/oppgaver vikarene skal dekke.

LO Finans ønsker å halvere

2015-04-21T00:16:29+00:0021. april 2015|

Medlemsmøter våren 2015

Det er planalgt flere medlemsmøter i Oslo, Gjøvik samt et i Bergen. Et på Hamar er nettopp gjennomført.Er det ønskelig med et lokalt møte så kontakt Kretskontoret.

2015-04-09T11:22:29+00:009. april 2015|

Årsmøte LO Finans Postkom

Årsmøltet gjennomført 26.3.2015 etter tradisjonelt møster. De fleste tillitsvalgte tok gjenvalg. Eneste ny sak er et OU-prosjekt med Postkom om vår framtidige organisering, i Postkom eller HK.

Flere detaljer fås fra Kretskontoret.

2015-04-09T11:19:46+00:009. april 2015|

Privacy Policy Settings