Konferansen er åpen for alle. Oppmøte i LO-huset litt før kl 1000. Eventuelt ta kontakt med kretskontoret eller lokal tillitsvalgt.

 

Oslo, Bjørvika.

Felles tur til stortinget kl 1400 fra personalinngangen i midtbygget. Lederne fra LO Finans og Finansforbundet vil være til stede.

Resten av landet

Ta kontakt med lokalt LO kontor eller Handel og Kontor.

Utredning om bruk av måleverktøy fortsetter. Målet er å sikre riktig bruk av måleverktøy og gi tillitsvalgte bedre innsyn i bruk av slike verktøy.

Dette fortsetter uavhengig av avsluttet forhandlinger i DNB om ny konsernavtale. Det er et viktig område å få bedre kontroll og regulere bruk av målevertøy på individ og gruppenivå.

Forhandlingene mellom fagforeningene og DNB har ikke ført fram. Det er ingen enighet om arbeidstidsbestemmelser og bruk av måleverktøy.

Nåværende konsernavtale er prolongert for ett år til 30.november 2015.

Finanskonferansen 2015

10. januar 2015

Siv JensenFinansminister Siv Jensen og LOs nestleder Tor-Arne Solbakken har begge takket ja til å delta på Finanskonferansen 2015, som finner sted tirsdag 27. januar 2015 kl 10.00 i Oslo Kongressenter. 

Finanskonferansen arrangeres av LO Finans, og har tradisjon for å samle finanseliten i Norge til diskusjon om aktuelle temaer for bransjen.  Denne gangen vil temaet være «Digitalisering av finansbransjen – Er Norge klar for den ?» 

I tillegg til de ovennevnte vil konsernbanksjef Rune Bjerke i DNB,  FNO-direktør Jan Digranes, forbundsleder Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor i Norge, direktør i Virke Harald Jachwitz Andersen, direktør for business i Telenor Marina Rønning og administrerende direktør i Sparebank1 Nord-Norge Jan Frode Janson delta.

Program:

Tema:  Digitalisering av finansbransjen – Er Norge klar for dette ?

Innledere:

kl 10.00    Trine Lise Sundnes, leder Handel og Kontor i Norge
kl 10.10    Rune Bjerke, Konsernsjef DNB
kl 10.20    Siv Jensen, Finansminister
kl 10.30    Marina Lønning, leder for business i Telenor
kl 10.40    Harald Jachwitz Andersen, direktør i Virke
kl 10.50    Jan Frode Janson, administrerende direktør Sparebank1 Nord-Norge
kl 11.00    Tor Arne Solbakken, nestleder LO
kl 11.10    Jan Digranes, direktør Finans Norge 

kl 11.30    Paneldebatt, 30 minutter
                  Paneldebattanter:
                  Siv Jensen, Finansminister
                  Rune Bjerke, administrerende direktør DNB
                  Jan Frode Janson, administrerende direktør Sparebank1 Nord-Norge
                 Tor Arne Solbakken, nestleder LO

kl 12.00   Lunsj

kl 13.00   Paneldebatt, 1 time – Hvilke konsekvenser vil dette få for arbeidsplasser i Norge ?
                 Paneldebattanter:
                 Tor Arne Solbakken (LO), Trine Lise Sundnes (Handel og Kontor), Harald Jachwitz Andersen (Virke) og Jan Asker (Finans Norge).

kl 14.00   Konferansen avsluttes.  

 

Konfransier/debattleder:   Geir Helljesen (kjent fra NRK).

 

Årsmøtet holdes TORSDAG 26.mars 2015 fra kl 1600 sted Bjørvika.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være kretsstyret i hende 3 uker før varslet møte.

Årsmøtet er et represetantativ årsmøte med valgte representanter med stemmerett. Alle medlemmer kan stille med talerett.

Eventuelle spørsmål, ta kontakt med Kretskontoret.

Forhandlingene har stoppet opp og starter opp igjen på nyåret 2015. LO Finans sine krav ligger fortsatt på bordet. Kontaktperson V Sæther.

Julelunsj medlemmer Oslo

18. november 2014

Tradisjonell julelunsj arrangeres felles i Oslo, Bjørvika. Invitasjon og datoer er sendt ut til medlemmer og tillitsvalgte.

Utenfor Oslo må den enkelte ordne dette selv helst sammen med noen kolleger og lokale tillitsvalgte der de finnes.

Påmelding Oslo eller spørsmål sendes til nestleder Astrid.waaler@dnb.no . Jul er også litt kos. En liten gave ligger på lur.  Viktor