Mellomoppgjøret 2015

9. april 2015

Kretsnestleder Astrid Waaler er vår representant i forhandlingsutvalget. Avsatte dager 21.-24. april

LO sine grunnleggende krav står på nettsiden til LO.no

Årsmøtet holdes 26.3.2015 kl 1600 i Bjørvika. Alle medlemmer har møte og talerett. De valgte representanter har stemmerett.

Spørsmål, kontakt Kretskontoret.

Krav til oppgjøret fra LO

13. februar 2015

Ved årets oppgjør krever LO:

Sikre medlemmenes kjøpekraft gjennom sentrale tillegg, bedring av minstelønnssatser og garantiordninger som fremmer likelønn og motvirker lavtlønn.

Prioritering av kvinnedominerte grupper i offentlig sektor og likelønn i relevante bransjer i privat sektor. Likepensjon og avtalefesting og bedre samordning av tjenestepensjonene i privat sektor.

Følg med på LO.no

 

Mellomoppgjøret 2015

13. februar 2015

Oppgjøret med FN starter opp tirsdag 21.april 2015. Fra LO Finans Postkom stiller Astrid Waller og forbundssekretær Håvard Sivertsen.

Konferansen er åpen for alle. Oppmøte i LO-huset litt før kl 1000. Eventuelt ta kontakt med kretskontoret eller lokal tillitsvalgt.

 

Oslo, Bjørvika.

Felles tur til stortinget kl 1400 fra personalinngangen i midtbygget. Lederne fra LO Finans og Finansforbundet vil være til stede.

Resten av landet

Ta kontakt med lokalt LO kontor eller Handel og Kontor.

Utredning om bruk av måleverktøy fortsetter. Målet er å sikre riktig bruk av måleverktøy og gi tillitsvalgte bedre innsyn i bruk av slike verktøy.

Dette fortsetter uavhengig av avsluttet forhandlinger i DNB om ny konsernavtale. Det er et viktig område å få bedre kontroll og regulere bruk av målevertøy på individ og gruppenivå.

Forhandlingene mellom fagforeningene og DNB har ikke ført fram. Det er ingen enighet om arbeidstidsbestemmelser og bruk av måleverktøy.

Nåværende konsernavtale er prolongert for ett år til 30.november 2015.