Konsernavtalen forhandlinger

28. oktober 2014

LO Finans har overlevert sine krav til ledelsen ved HR den 27.10.2014. Ledelsens krav er overlevert oss. Forhandlingene begynner i slutten av november måned. Fra LO Finans stiller Viktor Sæther og Astrid Waaler.

Medlemsmøter høsten 2014

22. oktober 2014

Medlemsmøte på Gjøvik 30.10. og Hamar 28.10.2014.

Ibegynnelsen av desember starter vi opp med vår tradisjonelle julelunsj for alle medlemmer.

Utveksling av krav skjer 27.oktober. Deretter starter forhandlingene. Våre krav blir behandlet av Selskapsstyret 15.oktober. Har du synspunkter så send oss en mail til kretskontoret.

Det kommer også en artikkel på nettsiden til LO Media i nærmeste framtid.

Konsernavtalen i DNB er sagt opp og forhandlingene bør være ferdig innen avtalens utløp 30.november. Blir partene ikke enig løper den gamle avtalen inntil videre. LO Finans har egen konsernavtale og fører selvstendige forhandlinger som andre parter. Fokus fra oss vil være å videreføre ansattes rettigheter og skjerme arbeidstidsbestemmelsene. Bruk av måleverktøy skal utredes i et eget prosjekt melllom LO og Finans Norge. Det blir med andre ord en krevende høst.

Kurs Statens Pensjonskasse

11. september 2014

Kurset torsdag 23.oktober 2014 i Oslo, Bjørvika er fulltegnet.

Vi legger opp til et nytt kurs våren 2015. Søkere som ikke får delta denne gangen, er notert og vil bli foerspurt til neste kurs. De som ikke kommer med denne gangen får beskjed fra Astrid Waaler.

Dette er populært og nye kurs kommer så lenge interessen er så stor.

Konsernavtalen i DNB sagt opp

5. september 2014

Ledelsen i DNB har sagt opp konsernavtalen i DNB. Avtalen skal reforhandles i løpet av høsten.

Det kan bli en utfordrende oppgave for partene. I det sentrale oppgjøret med Finans Norge har LO tatt opp forhandlinger om bruk av måleverktøy i næringen.

Arbeidstidsbestemmelser, bruk av måleverktøy, lønn og godtgjørelser for ubekem arbeidstid er sentrale emner fra LO Finans.

Forhandlingene for LO Finans ledes av kretsleder, Viktor Sæther.

Lokalt lønnsoppgjør DNB

22. august 2014

Lokalt oppgjør har startet opp, Utbetaling skjer i oktober måned. LO Finans har de fleste koordineringsmøtene med forretningsområdene i uke 38. Alle ledere har informasjonsplikt om oppgjøret både i forkant og i etterkant.

Lønnsoppgjøret vil bli kommentert i de kommende medlemsmøtene i høst. Benytt sjansen snakk om lønn og dine forventninger.

Medlemsmøter høsten 2014

22. august 2014

Fellesmøte for PM og BM, sted Bjørvika torsdag 18.september

Møte for alle i ITOP, sted Bjørvika  torsdag 25.september

Flere møter er under planlegging, Har dere et lokalt ønske, ta kontakt med kretskontoret LO Finans.

Innkallinger  er sendt ut, meld dere på direkte til Astrid Waaler pr e-post.