Mellomoppgjøret i Finans

Kroner 3.100 til alle lønnstrinn. En god profil på det sentrale oppgjøret.

Neste steg er lokale oppgjør i DNB og Nets. LO Finans står for en fordelingsprofil hvor en større del av pottene fordeles til normale lønnsinntekter, spesielt lavtlønn og kvinneprofil.

2015-04-23T07:45:14+00:0023. april 2015|

Særavtale om adgang til utvidet overtid

Avtalen dekker ekstra behov for overtid, eks moveIT, for ansatte som omfattes av Konsernavtalen i DNB og som pålegges overtid etter bestemmelsen i arbeidsmiljøloven.

Overtid kan kun pålegges når det foreligger et særskilt og tidsavgrenset behov for bruk av overtid.

LO Finans ønsker å holde bruk av ekstra ovetid så lavt som mulig og spre overtiden på

2015-04-21T00:25:34+00:0021. april 2015|

Særavtale om innleid arbeidskraft fra bemanningsforetak

Ny avtale inngått for DNB fram til 31.12.2015. Målet er å redusere bruken av eksterne vikarer. Antall interne vikarer (ansatt i DNB)  skal økes.

Samtidig er det utviklet en bedre oversikt over vikarer, både antall og lengden på vikarene engasjement. Bestillere av vikarer må bedre argumentere for hvilke stillinger/oppgaver vikarene skal dekke.

LO Finans ønsker å halvere

2015-04-21T00:16:29+00:0021. april 2015|

Medlemsmøter våren 2015

Det er planalgt flere medlemsmøter i Oslo, Gjøvik samt et i Bergen. Et på Hamar er nettopp gjennomført.Er det ønskelig med et lokalt møte så kontakt Kretskontoret.

2015-04-09T11:22:29+00:009. april 2015|

Årsmøte LO Finans Postkom

Årsmøltet gjennomført 26.3.2015 etter tradisjonelt møster. De fleste tillitsvalgte tok gjenvalg. Eneste ny sak er et OU-prosjekt med Postkom om vår framtidige organisering, i Postkom eller HK.

Flere detaljer fås fra Kretskontoret.

2015-04-09T11:19:46+00:009. april 2015|

Mellomoppgjøret 2015

Kretsnestleder Astrid Waaler er vår representant i forhandlingsutvalget. Avsatte dager 21.-24. april

LO sine grunnleggende krav står på nettsiden til LO.no

2015-04-09T11:16:58+00:009. april 2015|

Årsmøte LO Finans 26.3.2015

Årsmøtet holdes 26.3.2015 kl 1600 i Bjørvika. Alle medlemmer har møte og talerett. De valgte representanter har stemmerett.

Spørsmål, kontakt Kretskontoret.

2015-03-25T09:29:00+00:0025. mars 2015|

Krav til oppgjøret fra LO

Ved årets oppgjør krever LO:

Sikre medlemmenes kjøpekraft gjennom sentrale tillegg, bedring av minstelønnssatser og garantiordninger som fremmer likelønn og motvirker lavtlønn.

Prioritering av kvinnedominerte grupper i offentlig sektor og likelønn i relevante bransjer i privat sektor. Likepensjon og avtalefesting og bedre samordning av tjenestepensjonene i privat sektor.

Følg med på LO.no

 

2015-02-13T08:18:19+00:0013. februar 2015|

Privacy Policy Settings