Kurs Statens Pensjonskasse

11. september 2014

Kurset torsdag 23.oktober 2014 i Oslo, Bjørvika er fulltegnet.

Vi legger opp til et nytt kurs våren 2015. Søkere som ikke får delta denne gangen, er notert og vil bli foerspurt til neste kurs. De som ikke kommer med denne gangen får beskjed fra Astrid Waaler.

Dette er populært og nye kurs kommer så lenge interessen er så stor.

Konsernavtalen i DNB sagt opp

5. september 2014

Ledelsen i DNB har sagt opp konsernavtalen i DNB. Avtalen skal reforhandles i løpet av høsten.

Det kan bli en utfordrende oppgave for partene. I det sentrale oppgjøret med Finans Norge har LO tatt opp forhandlinger om bruk av måleverktøy i næringen.

Arbeidstidsbestemmelser, bruk av måleverktøy, lønn og godtgjørelser for ubekem arbeidstid er sentrale emner fra LO Finans.

Forhandlingene for LO Finans ledes av kretsleder, Viktor Sæther.

Lokalt lønnsoppgjør DNB

22. august 2014

Lokalt oppgjør har startet opp, Utbetaling skjer i oktober måned. LO Finans har de fleste koordineringsmøtene med forretningsområdene i uke 38. Alle ledere har informasjonsplikt om oppgjøret både i forkant og i etterkant.

Lønnsoppgjøret vil bli kommentert i de kommende medlemsmøtene i høst. Benytt sjansen snakk om lønn og dine forventninger.

Medlemsmøter høsten 2014

22. august 2014

Fellesmøte for PM og BM, sted Bjørvika torsdag 18.september

Møte for alle i ITOP, sted Bjørvika  torsdag 25.september

Flere møter er under planlegging, Har dere et lokalt ønske, ta kontakt med kretskontoret LO Finans.

Innkallinger  er sendt ut, meld dere på direkte til Astrid Waaler pr e-post.

Lokalt oppgjør i DNB har en ramme på 1,8 %. Lederne i banken samt våre tillitsvalgte har fått en melding om oppgjøret. Koordineringsnivå for lønnslistene er på nivå 3 eller for oss kretskontoret med støtte fra lokale tillitsvalgte.

Bruk medarbeidersamtalen til å prate om lønn og forventinger til din lønnsutvikling. De flerste møter om lønn kommer i høst.

Lønnsoppgjørets største problem er manglende forhandelingsgrunnlag og ikke minst HVEM FÅR LØNNSTILLEGGENE!

 

Oppgjøret er godkjent med 85 % ja stemmer. Avstemningen gjelder sentralt oppgjør på 1,5 % eller minimum 6.000 kroner.

Vedtekter

3. juni 2014

For mange ansatte er det vanskelig å se det gode resultatet for DNB samtidig som det sentrale lønnsoppgjøret med Finans Norge gav bare 1,5 % på alle lønnstrinn. Så hva med det lokale oppgjøret i DNB som mange har dårlige erfaringer med? Pottens størrelse og ikke minst fordelingsnøkkelen. Hvor er forhandlingsretten?

Det sentrale oppgjøret legger rammer for hele næringen som DNB er en part i. LO Finans ønsker et samlet oppgjør sentralt for å få til en bedre fordelingsprofil for alle lønnstakere.

Skal det være lokale forhandlinger ønsker LO Finans forhandlingsrett for å komme vekk fra trynetillegg og skjulte fordelinger blant lederne. Vi trenger åpenhet om de lokale pottene.