Lokalt oppgjør i DNB har en ramme på 1,8 %. Lederne i banken samt våre tillitsvalgte har fått en melding om oppgjøret. Koordineringsnivå for lønnslistene er på nivå 3 eller for oss kretskontoret med støtte fra lokale tillitsvalgte.

Bruk medarbeidersamtalen til å prate om lønn og forventinger til din lønnsutvikling. De flerste møter om lønn kommer i høst.

Lønnsoppgjørets største problem er manglende forhandelingsgrunnlag og ikke minst HVEM FÅR LØNNSTILLEGGENE!

 

Oppgjøret er godkjent med 85 % ja stemmer. Avstemningen gjelder sentralt oppgjør på 1,5 % eller minimum 6.000 kroner.

Vedtekter

3. juni 2014

For mange ansatte er det vanskelig å se det gode resultatet for DNB samtidig som det sentrale lønnsoppgjøret med Finans Norge gav bare 1,5 % på alle lønnstrinn. Så hva med det lokale oppgjøret i DNB som mange har dårlige erfaringer med? Pottens størrelse og ikke minst fordelingsnøkkelen. Hvor er forhandlingsretten?

Det sentrale oppgjøret legger rammer for hele næringen som DNB er en part i. LO Finans ønsker et samlet oppgjør sentralt for å få til en bedre fordelingsprofil for alle lønnstakere.

Skal det være lokale forhandlinger ønsker LO Finans forhandlingsrett for å komme vekk fra trynetillegg og skjulte fordelinger blant lederne. Vi trenger åpenhet om de lokale pottene.

Uravstemning

6. mai 2014

Vi spør medlemmene om oppgjøret sentralt.

Det blir sendt ut stemmeseddel til alle i nærmeste framtid med siste svarfrist 22.mai 2014. Viktig å svare snarest mulig. Vær aktiv og benytt muligheten til å svare.

Kommentarer til oppgjøret:

Generelt tillegg på 1,5%, en god ramme men profilen med % tillegg gir fortsatt forskjeller. Vi ønsket oss 14.000 kroner til alle under lønnstrinn 48. Da når vi flest normale inntekter og flertallet av kvinner i banken.

Sentralavtalens omfang, et grunnprinsipp at LO forbund i sektoren kan kreve tariffavtale i alle virksomheter i Finans Norge. ET VIKTIG PRINSIPP for framtiden.

Utvalgsarbeid, partene er enige om å sikre bruk av måleverktøy og kontrollere at bruken er i tråd med lovverket. Et krav fra oss.

En større del av potten tas ut sentralt, et skritt i riktig retning, men vi ønsker oss sentrale oppgjør.

Penger 5Tarifforhandlingene mellom LO Finans og Finans Norge om Sentralavtalen starter 23. april klokken 14.00.  Det er satt av til sammen 6 dager til forhandlingene som etter planen skal avsluttes 30. april.  Forhandlingene skjer samordnet i regi av LO under paraplyen LO Finans, og omfatter medlemmer både i Handel og Kontor i Norge og Postkom.  Forhandlingsleder er Tor-Arne Solbakken fra LO.

For å sikre en rettferdig lønnsfordeling for alle medlemmer, vil LO Finans jobbe for at det skal gis mer i sentrale tillegg, framfor lokale tillegg som fordeles av ledelsen individuelt.  Viktig i dette oppgjøret blir det også å sikre de ansattes medbestemmelse over pensjonsordningene.

LO Finans jobber også for at tariffavtalen skal få en utvidet omfangsparagraf, som skal gjøre det mulig at tariffavtalen kan omfattes av flere i fremtiden enn hva den gjør i dag.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger et forhandlingsresultat.  

Våre medlemmer er opptatt av ha en pensjon leve av, en arbeidstid leve med, og en lønn leve av.  Vi ønsker et inkluderende arbeidsliv med trygge og faste ansettelsesforhold for sikre en
god balanse mellom arbeidsliv og fritid.  Medlemmene i LO Finans skal ha sin andel av verdiskaprningen.

Hovedforhandlingene 2014

23. april 2014

Våre krav til Finans Norge er overlevert og kravene er samardnet innen LO-familien. Reelle forhandlinger starter opp i uke 18.

Det er værrt et eget møte i DNB om streikeberedskap (normalt før alle forhandlinger)

Lømmskravet er fortsatt mest mulig fordelt sentralt til lavere og midlere inntekter. Vi vil ha forhandlingsrett på lokale potter som sikrerer en mer rettferdig fordeling.