Uravstemning

6. mai 2014

Vi spør medlemmene om oppgjøret sentralt.

Det blir sendt ut stemmeseddel til alle i nærmeste framtid med siste svarfrist 22.mai 2014. Viktig å svare snarest mulig. Vær aktiv og benytt muligheten til å svare.

Kommentarer til oppgjøret:

Generelt tillegg på 1,5%, en god ramme men profilen med % tillegg gir fortsatt forskjeller. Vi ønsket oss 14.000 kroner til alle under lønnstrinn 48. Da når vi flest normale inntekter og flertallet av kvinner i banken.

Sentralavtalens omfang, et grunnprinsipp at LO forbund i sektoren kan kreve tariffavtale i alle virksomheter i Finans Norge. ET VIKTIG PRINSIPP for framtiden.

Utvalgsarbeid, partene er enige om å sikre bruk av måleverktøy og kontrollere at bruken er i tråd med lovverket. Et krav fra oss.

En større del av potten tas ut sentralt, et skritt i riktig retning, men vi ønsker oss sentrale oppgjør.

Penger 5Tarifforhandlingene mellom LO Finans og Finans Norge om Sentralavtalen starter 23. april klokken 14.00.  Det er satt av til sammen 6 dager til forhandlingene som etter planen skal avsluttes 30. april.  Forhandlingene skjer samordnet i regi av LO under paraplyen LO Finans, og omfatter medlemmer både i Handel og Kontor i Norge og Postkom.  Forhandlingsleder er Tor-Arne Solbakken fra LO.

For å sikre en rettferdig lønnsfordeling for alle medlemmer, vil LO Finans jobbe for at det skal gis mer i sentrale tillegg, framfor lokale tillegg som fordeles av ledelsen individuelt.  Viktig i dette oppgjøret blir det også å sikre de ansattes medbestemmelse over pensjonsordningene.

LO Finans jobber også for at tariffavtalen skal få en utvidet omfangsparagraf, som skal gjøre det mulig at tariffavtalen kan omfattes av flere i fremtiden enn hva den gjør i dag.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger et forhandlingsresultat.  

Våre medlemmer er opptatt av ha en pensjon leve av, en arbeidstid leve med, og en lønn leve av.  Vi ønsker et inkluderende arbeidsliv med trygge og faste ansettelsesforhold for sikre en
god balanse mellom arbeidsliv og fritid.  Medlemmene i LO Finans skal ha sin andel av verdiskaprningen.

Hovedforhandlingene 2014

23. april 2014

Våre krav til Finans Norge er overlevert og kravene er samardnet innen LO-familien. Reelle forhandlinger starter opp i uke 18.

Det er værrt et eget møte i DNB om streikeberedskap (normalt før alle forhandlinger)

Lømmskravet er fortsatt mest mulig fordelt sentralt til lavere og midlere inntekter. Vi vil ha forhandlingsrett på lokale potter som sikrerer en mer rettferdig fordeling.

Mange møter er allerede på plass men det er fortsatt muligheter om du tar kontakt med kretskontoret. Regner med at årets lønnsoppgjør står på dagsorden hos de fleste. Og hva skjer i prosjektene i DNB. Vi  ses.

Partene LO Fellesforbundet og NHO Norsk Industri er enige om å utrede tjenestepensjonsordninger som gir arbeidstakerne medbestemmelsesrett over pensjonen. Medbestemmelsesrett betyr plassering og forvaltning av pensjonsmidlene. Utredningen skal være ferdig innen inngang 2016 og blir da et hovedkrav i hovedforhandlingene samme år. Tariffesting av pensjon har startet opp.

LO Finans ser det som naturlig at nåværende pensjonsordninger ikke kan forringes i utredningsperioden.

Da har LO ved Fellesforbundet startet årets hovedoppgjør. Hovedoppgjøret berører både året lønnsramme, tekst samt pensjon. Vi anbefaler leseren til å bruke nettsidene til LO eller sidene til forbundene.

Pensjon er en nøtt som blir skjøvet ut i tid, en utredning skal foreligge innen utgang 2016. Da er pensjon kommet på dagsorden.

 

Et vellykket årsmøte med stor deltakelse og engasjerte tillitsvalgte og medlemmer. Valget viste stor stabilitet og kampvilje.

Organisasjonsspørsmålet skapte debatt og viste stor utålmodighet om framdriften blant representantene. Dette skapte overskifter i HK-Nytt, Aktuell og Fri fagbevegelse. Kretsstyret har oversendt protokollen til forbundsledelsen på fredag. Det er mange store oppgaver foran oss, så følg med.