IMG_0236Finansminister Siv Jensen hadde et stramt program, da hun besøkte Finanskonferansen 2016 i Oslo Kongressenter.  Det er tredje året på rad at Siv Jensen deltar på denne konferansen, som arrangeres av LO Finans. Denne gangen var temaet «Digitalisering og internasjonalisering – konsekvenser for finansbransjen». 

Nestleder i Handel og Kontor i Norge, Bjørn Mietinen, åpnet konferansen og satt raskt fingeren på digitalisering i finansbransjen og behovet for økt kunnskap og kompetanse i et samfunn i forandring.  Mietinen la vekt på at det burde være unødvendig å bytte ut dagens ansatte med nye, og at bransjen heller burde sørge for at de ansatte ble tilført ny kompetanse gjennom opplæring.

Roger Bjørnstad fra Samfunnsøkonomisk Analyse kom deretter inn på de tre megatrendene som utgjør et arbeidsmarked i endring.  Han mente at disse megatrendene besto av globalisering, overgang til et klimanøytralt samfunn og den teknologiske utviklingen i verden.

Trond Bentestuen fra DNB og Jan Frode Janson fra Sparebank1 Nord-Norge var enige om at finansnæringen sto foran en forverret makroøkonomisk situasjon, og at norske banker må stå sammen i tiden fremover.  Kundene har for alvor tatt i bruk digitale løsninger, og i DNB har 80 % av de manuelle transaksjonene blitt borte i løpet av det siste året.  Trond Bentestuen var også ganske sikker på at pengene snart vil forsvinne fra samfunnet, og at kontanthåndtering vil bli byttet ut med forskjellige kortløsninger.  Det ble også henvist til at rammebetingelsene for bankdrift i landet burde være like for norske og utenlandske banker.

2. nestleder i LO, Hans-Christian Gabrielsen, var opptatt av økt kompetanse i finansnæringen, og at utviklingen iallefall ikke gikk for fort for LO.  Gabrielsen var også opptatt av at det burde innføres moms på finansielle tjenester.

Til slutt kom finansminister Siv Jensen på talerstolen, og sammenlignet digitaliseringen i finansbransjen med «the Spinning Jenny» i USA.  Hun var opptatt av at økt digitalisering ville frigjøre arbeidskraft til andre oppgaver i næringen, og at finansbransjen ville komme styrket ut av en slik endring.  Til tross for usikre tider i oljebransjen, lav kronekurs og lav rente, mente Jensen at finansbransjen var omstillingsdyktig og robust.  Hun var opptatt av at rammebetingelsene skulle være lik for norske og utenlandske banker, og henviste til at en finansmarkedsmelding snart ville være på plass.  Siv Jensen var sikker på at bankene likte omstillingsprosesser, men kom også inn på at det var viktig å beholde lokal kunnskap om kundene og at bankansatte i så måte besitter en enorm kompetanse.

Geir Helljesen gjorde en god jobb som konferansier.

Les hva FriFagbevegelse skriver om Finanskonferansen her

Siv Jensen, Hans-Christian Gabrielsen og Jan Frode Janson.

Siv Jensen, Hans-Christian Gabrielsen og Jan Frode Janson.

Nestleder i LO Hans-Christian Gabrielsen

Nestleder i LO Hans-Christian Gabrielsen

Finansminister Siv Jensen

Finansminister Siv Jensen

 

Roger Bjørnstad

Roger Bjørnstad

Full sal under Finanskonferansen

Full sal under Finanskonferansen

Trond Bentestuen, Bjørn Mietinen og Jan Frode Janson.

Trond Bentestuen, Bjørn Mietinen og Jan Frode Janson.