Onsdag 10. mars hadde HK Finans Bank 1 stand i kantina sammen med HK Finans Sparebank 1 Gruppen. Målet var å gjøre oss synlige og selvfølgelig få noen flere medlemmer.

Vi delte ut diverse brosjyrer og strø-artikler som reflekser,sjokolade,handlevognmynter, våtservietter med mer.

Om det ble noen nye medlemmer er for tidlig å si , men vi var ialle fall fornøyde der vi stod, med langbord fylt med diverse smågaver, rollerup og røde HK-trøyer.

Klubben har også planlagt og fått tillatelse til å ha stand i kantina onsdag 19. mai, onsdag 15. september og onsdag 8. desember.

Autorisasjonsordningen:

Klubben jobber for tiden med autorisasjonsordningen,hvor vi har satt følgende punkter på dagsorden:

  • Lesetid
  • Kompensasjon ved bestått prøve
  • Hva med studiepoeng?
  • Hva skjer når rådgiver ikke består autoriseringen?

Vi kommer tilbake med mer utfyllende stoff om dette etter hvert.

Årsmøte i HK Finans:

17. – 18. mars er det årsmøte i HK Finans, og følgende deltar fra vår klubb som observatører:

  • Marit Jørgenrud
  • Jan Grenaker

Årsmøtet holdes på Rica Olrud hotell i Hamar.

I årsmøtepapirene ligger blant annet et forslag om omorganisering HK Finans, slik at vår klubb ( HK Finans Bank 1 ) kan få inn 2 representanter i styret. Styret i klubben har enstemmig foreslått Dordi Formoe og Jan Grenaker.