LO Finans vil i løpet av uke 6 legge et et nytt kart over hvilke tillitsvalgte som dekker de ulike staber og forretningsområder. Kontakt din nærmeste tillitsvalge eller kretskontoret.