Særavtale om dispensasjon fra arbeidsmiljøloven 2009-2011