Dordi Formoe fortsetter som klubbleder i HK Finans Bank 1 i en ny toårsperiode.  Dette ble fastslått på årsmøtet til klubben den 23. januar 2012.

Det ble heller ingen dramatikk ved valget av de andre styremedlemmene, og Dordi får dermed med seg samme mannskap som i forrige periode.  Den eneste nyheten var at Per Oddvar Karlsen ble innvalgt som nytt varamedlem.

Vigdis Nybøle Rekdahl var besøkende fra HK Finans avdeling 8.

Det nye styret i HK Finans Bank 1 blir dermed seende slik ut:

Dordi Formoe, leder
Marit Jørgenrud, nestleder
Thore Myhrvold, kasserer
Jan Grenaker, sekretær
Øystein Aspel, studieleder
Karina Brenden, styremedlem
Tor-Emil Norheim, styremedlem
Astrid Agdesetein, varamedlem
Per Oddvar Karlsen, varamedlem

Vi gratulerer !

Dordi Formoe gratuleres av Vigdis Nybøle Rekdahl fra HK Finans avd 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Grenaker (sekretær) og Tom Windvik (møteleder)