Det ble lite spenning rundt valget på årsmøtet i LO Finans Bank 1, siden samtlige styremedlemmer hadde takket ja til en ny årsmøteperiode. Mest spenning var det rundt spørsmålet om lederen kunne sitte i ett eller to år.  Svaret på dette kom når årsmøtet valgte Dordi Formoe til leder for nye to år.

Da Dordi Formoe ble valgt til leder for to nye år, gjorde nemlig årsmøtet i LO Finans Bank 1 også et valg om at klubben aksepterer at lederen blir sittende også etter avtalt pensjonsalder.  Dette er et prinsipp som ikke deles av alle innen LO Finans HK, men som ifølge forbundsleder Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor i Norge, er fullt legitimt.  Pensjonsalderen er 67 år i finansbransjen, og det er vanlig at det tegnes konsulentkontrakter dersom noen ønsker å fortsette etter fylte 67 år.  Det var derfor avgjørende at årsmøtet var kjent med dette før valget.  Dordi Formoe ble imidlertid enstemmig valgt til leder for en ny periode.  Vi gratulerer.

 

Det ble gjenvalg for Dordi Formoe på årsmøtet.

Det ble gjenvalg for Dordi Formoe på årsmøtet.