Drøftingene er gjennomført og våre krav til pott og innretning er for lengst overlevert til HR. Vi avventer kunngjøring av endelig ramme.  Total ramme bør ligge på rundt 4%, men som tidligere er innretningen viktig, hvem får pengene. Fordelingen er alltid vanskelig, vi møter stadig ansatte som undrer seg over fordelingen eller les mangel på sådan. Noen prioriteringer fra oss:

1. ingen ansatte bør ligger under ltr 30, LO sin lavtlønnprofil

2. interne finansrådgivere som har avlagt eksamen, utdanning skal lønne seg

3. telefon og nettbank bør få bedre lønn for å trekke til seg ansatte og få bedre stabilitet.

15.6.2011 Viktor