I tidsrommet frem til påske vil vervepremien være på 500 kroner. Det lønner seg med andre ord å verve i denne perioden.