På et ekstraordinært årsmøte i HK Finans Bank 1 10. april 2013, ble det enstemmig vedtatt å endre navnet på klubben til LO Finans Bank 1.  Navneendringen kommer som en følge av at HK Finans avdeling 8 på sitt årsmøte vedtok å endre navnet til LO Finans HK. 

På det ekstraordinære årsmøtet ble det også vedtatt å supplere styret i klubben med en ungdomsrepresentant, og styret foreslo Roshna Westad til dette vervet.  Roshna fikk ingen motkandidat, og ble enstemmig valg inn i klubbens styre som ungdomsrepresentant.  Vi gratulerer !