Norge har gjennom terroraksjonene i Oslo og på Utøya blitt utsatt for en forferdelig tragedie. Terrorhandlingene er et angrep på norske verdier og norske politiske systemer. HK Finans vil uttrykke sin dypeste medfølelse overfor ofrene og pårørende etter tragedien.