Viser til pressemeldingen fra LO.

Dette er et angrep på arbeiderbevegelsen og demokratiet. Vi føler med de berørte familiene og  alle som gruer seg til lese listene når de kommer. Mange navn, familienavn vil være alt for nære. Større er ikke Norge.  Samhold og solidaritet i en stor organisasjon vil gi oss styrke til å møte morgendagen. Vi skal fortsatt jobbe for de kollektive løsningene og bygge ut  demokratiske rettigheter som kjennetegner Norge.  Viktor