LO Finans og Finans Norge ble fredag 26. april 2013 enige om et generelt tillegg på 0,6 % tillegg til alle.  Oppgjørets ramme blir dermed på 3,93 %. 

Forhandlingene ble avsluttet fredag 26.april 2013, og det ble oppnådd enighet mellom partene om et anbefalt forslag.  Det generelle tillegget ble på 0,6 prosent pr 1.mai 2013, dvs minimum kr 2.200,- tillegg pr år til alle.

Arbeidsgiverne mente det ikke var rom for store tillegg i årets mellomoppgjør, men finansnæringen har levert solide resultater til tross for økte kapitalkrav fra myndighetene. LO Finans mente at de ansatte har vært betydningsfulle bidragsytere for en finansnæring som går så det suser i Norge, og er derfor ikke spesielt fornøyd med verken tilleggenes størrelse eller profil.  LO Finans ønsket faste kronetillegg for å heve normale inntekter.

Les hva FriFagbevegelse skriver om saken her.

Se din nye lønn i Lønnsregulativ 2013