Kommentarer til oppgjøret:

Generelt tillegg på 1,5%, en god ramme men profilen med % tillegg gir fortsatt forskjeller. Vi ønsket oss 14.000 kroner til alle under lønnstrinn 48. Da når vi flest normale inntekter og flertallet av kvinner i banken.

Sentralavtalens omfang, et grunnprinsipp at LO forbund i sektoren kan kreve tariffavtale i alle virksomheter i Finans Norge. ET VIKTIG PRINSIPP for framtiden.

Utvalgsarbeid, partene er enige om å sikre bruk av måleverktøy og kontrollere at bruken er i tråd med lovverket. Et krav fra oss.

En større del av potten tas ut sentralt, et skritt i riktig retning, men vi ønsker oss sentrale oppgjør.