Penger 5Det er enighet i lønnsoppgjøret mellom LO og Finans Norge for ansatte i finansnæringen. Oppgjøret er innen rammen for frontfaget, og har en klar likelønnsprofil.  Det blir gitt likt kronetillegg på alle lønnstrinn, noe som gir prosentuelt mer på lønnstrinn med flest kvinner. 

Alle lønnstrinn øker med kr 3100,- pr år, og gis fra 1. mai 2015.

I tillegg til at dette sikrer ansatte kjøpekraftsforbedring, er LO fornøyd med at vi fikk gjennomslag for likt kronetillegg til alle, noe som gir en likelønnsutgjevning.
Partene er også enige om at de lokale oppgjørene skal ha fokus på likelønn. Dette skal tas opp i lokale drøftinger mellom ledelsen og tillitsvalgte i relevante samarbeidsfora innen 1. Januar 2016, sier Tor-Arne Solbakken fra LO, som leder forhandlingsdelegasjonen til LO Finans HK og LO Finans Postkom.

Resultatet er enstemmig vedtatt i forhandlingsdelegasjonen.

Nytt lønnsregulativ gjelder fra 1. mai 2015.