Penger 5Det er enighet i forhandlingene mellom LO Finans og Finans Norge.

Det gis et generelt tillegg på 1,5 %, men minimum kr 6.000,- på lønnsregulativet.

LO Finans er fornøyd med at en større del av oppgjøret denne gangen er gitt i det sentrale tillegget.  Selv om minimumssummen gir forholdsvis mer på de nederste lønnstrinnene til og med lønnstrinn 37, hvor det er flere kvinner enn menn, skulle vi gjerne hatt en sterkere likelønnsprofil. LO Finans har derfor tatt en ensidig protokolltilførsel som beklager at det ikke var mulig å komme lenger i å forbedre forholdet ved dette oppgjøret.

Det er nå fastslått i en merknad til omfangsbestemmelsen at denne ikke er til hinder for at LO-forbund i sektoren kan kreve tariffavtale i alle virksomheter i Finans Norge. 

Partene er også enige om å se på bruk av målings- og kontrolltiltak for å sikre at dette brukes i tråd med lovverket.

Les hva FriFagbevegelse skriver om saken her.

Se forhandlingsprotokollen her.

Se nytt foreløpig lønnsregulativ her.