Penger 5LO Finans og Finans Norge er enige om lønnsoppgjøret for 2016.  Resultatet ligger innenfor rammen på 2,4 %, som er en kopi av føringene som Fellesforbundet gjennomførte med NHO tidligere i vår.

Dette innbærer at det gis et generelt tillegg på lønnsregulativets satser med kr 1.550,- pr år med virkning fra 1. mai 2016.  Lønnsregulativet utvides med 4 nye lønnstrinn, med samme kronedifferanse mellom trinnene som mellom trinn 77 og 78.  Innplasseringer i de nye trinnene skal foretas ved første lønnsjustering.  I tillegg utgår de fire laveste trinnene i lønnsregulativet.  Lavtlønnsprofilen på oppgjøret fremkommer ved at det generelle tillegget gis som rent kronepåslag.

LO Finans er stolte av at kravet om å heve de som er plassert i de laveste trinnene i lønnsregulativet fikk gjennomslag.  Dette for spesiell betydning for de som ligger på de laveste trinnene i regulativet.  For de som ligger på trinn 10 i lønnsregulativet vil dette utgjøre en lønnsøkning på ca kr 12.000,- pr år.

Det ble også enighet om at det skal settes ned et partssammensatt utvalg, hvor partene har en felles ambisjon om å forbedre likelønnssituasjonen i finansnæringen. Dette er en videre oppfølging av den jobben som ble gjort i 2015.

Resultatet av lønnsforhandlingene blir nå sendt til elektronisk uravstemming blant medlemmene.

LO finans farget bakgrunn