Leder i LO Finans Postkom, Viktor Sæther, mener at det i større grad må sanksjoneres mot dårlig lederskap i finansinstitusjonene.  Vi må slutte med å være snille mot dårlige ledere som kun lytter til seg selv og ikke til de ansatte, sier Sæther.

Problemene gjelder i hovedsak på kommunikasjonssiden og kjennertegner forøvrig de fleste store bedrifter. 

Det finnes ledere som ikke ser, og som langt mindre hører på hva de ansatte mener.  Som regel kommer dette av det stadig økende presset på salgssiden, der mange ledere ser seg blinde på radene og kolonnene i salgsstatistikken.  Fokuset på raske gevinster er for stort, sier Viktor Sæther, som mener at de ansatte i dag i større grad må tilpasse seg bankens målesystem framfor å jobbe for kundens og bedriftens beste.

Les mer om hva HK-Nytt/Fagbladet skriver om saken her.