LO Finans har levert sin evaluering av mellomoppgjøret i DNB. Årets gjennomføring har blitt bedre enn 2012 og listemateriealet har blitt bedre koordinert. Imidlertid viser for mange tilbakemeldinger fra medlemmer at medarbeidersamtalene og ikke minst tilbakemeldingssamtalene er mangelfulle og enkelte enheter savner samtalene. Noen har ikke hørt om mellomoppgjøret. Lederne i banken må følge konsernavtalen og HR må innskjerpe rutinene rundt samtalene. Dessverre er heller ikke referatene frfa møtene i overensstemmelse med hva de skal dokumentere.

Uansett, største problemet er manglende forhandlingsrett på lønnsoppgjørene, pottene styres av bankens ledere. LO Finans ønsker endringer på lønnsoppgjørene.