HK Finans Bank 1 ønsker å minne medlemmene på at evaluerings-, mål- og utviklingssamtaler i henhold til Bedriftsavtalen § 3-3 skal gjennomføres i siste kvartal hvert år.  Disse samtalene skal også inneholde drøftelser mellom leder og ansatt om lønnsspørsmål.  Tidligere skulle lønn ikke diskuteres i disse samtalene, og noen ledere påstår fortsatt dette.  Grunnen til at samtalene skal finne sted i årets siste kvartal er nettopp at medarbeiderne skal ha mulighet for å påvirke sin leder før innstilling av § 14-5 tilleggene (dvs lønnspotten som tildeles de som har gjort en ekstraordinær innsats gjennom året).  HK Finans Bank 1 ønsker alle medlemmer lykke til i evaluerings-, mål- og utviklingssamtalene.