Her er kortversjonen av det som ble diskutert på første ordinære styremøte i HK Finans Bank 1 18. januar 2010.

Stiftelsesdokument:

  • Utarbeides av styret, denne skal sendes til Brønnøysundregisterene sammen med siste årsmøtereferat.

Arbeidsplan:

  • Styret legger opp arbeidsplan for styret, råd og utvalg legger egne arbeidsplaner.

Møteplan:

  • Styret legger opp til styremøter hver 1.onsdag i måneden, møteplan finnes igjen på klubbens hjemmesider på www.hkfinans.no om kort tid.

Vedtekter:

  • Gjeldende vedtekter løper inntil videre, endringer kan ikke foretas før neste årsmøte.

Bedriftsavtalen:

  • Nåværende bedriftsavtale, som er fremforhandlet av PersonalKlubb 1 og som gjelder til 01.11.10, er kopiert, men med små justeringer slik at den er tilpasset vår klubb. Avtalen er gjennomgått i styret, og endringer sendes til HR-avdelingens leder.

Økonomi:

  • Klubben søker midler ut i fra hvor mange medlemmer vi har, fra HK Finans. I tillegg søkes det til bankens ledelse om midler fra banken. Det er også gjennomgått forslag til godtgjørelser, dietter etc for styremedlemmene.

Eventuelt:

  • Oversikt over klubbkontakter må forefinnes, også på klubbens hjemmesider, styret går gjennom dette og kommer med forslag til antall/behov ut i fra bankens løpende organisering. Det foreslås at regioner legges til grunn for utekontorene.
  • Styret med kontaktinformasjon og bilde vil legges ut på hjemmesidene så snart bildemateriale og informasjon er framskaffet.