FALO-posten er blitt LO Finans. Bladet skal vise både bredde og dybde i vårt arbeid innen finanssektoren og den støtte vi har fra eget forbund og resten av LO-familien.Både bladet og nettsiden www.lofinans.no skal vise våre klare svar, fra lønnsdannelse til arbeidstid innen finanssektoren. Mangler du bladet, så tips oss.