Se  «Kilden» for detaljer om 100-årsregelen, seniordager og virkemiddelpakker.FALO var ikke enige om fordelingen av antall feriedager fordelt på årene 60 til 67 år. Sum fri og feriedager bør ha en flatere profil med flere dager fra 62 år. Det er viktig at eldre arbeidstakere får et sterkere vern ved nedbemanning.