Fellesforbundets leder, Arve Bakke, kom med klare hentydninger om samarbeid og innføring av vertikale avtaler på representantskapets møte i Handel og Kontor i Norge torsdag 31. mai 2012.

Arve Bakke mente at begge forbundene  ville ha fordeler av å innføre vertikale avtaler for å opprettholde fagbevegelsens styrke fremover.  Forbundsleder Sture Arntzen var ikke avvisende til dette, og mente at forbundene hadde mye å snakke sammen om.

Les hva HK-Nytt skriver om saken her.