Klubbkontoret til HK Finans Bank 1 vil være stengt i tidsrommet 4. juli til 7.august 2011 på grunn av ferieavvikling.  I helt spesielle tilfeller vil det være mulig å treffe de tillitsvalgte i arbeidsutvalget pr telefon også under ferieavviklingen.

Klubbleder Dordi Formoe avvikler sommerferien i tidsrommet 4. juli til 7. august 2011.

Nestleder Marit Jørgenrud avvikler sommerferien i tidsrommet 29. juni til 31. juli 2011.

Kasserer Thore Myhrvold avvikler sommerferien i tidsrommet 11. juli til 31. juli 2011.

Sekretær Jan Grenaker avvikler sommerferien i tidsrommet 23. juni til 31. juli 2011.