En påminning om dagen 28.januar 2014. Konferansen er åpen for alle som vil være til stede i salen. Finansministren kommer, fornavnet er Siv. Endelig agenda blir langt ut på nyåret.

Benytt sjansen og sett av dagen. Konferansen er i LO-Huset på Youngstorget.