AFR har gått til det skrittet å frata en finansiell rådgiver autorisasjonen, melder Finans-Norge.  I denne saken har autorisasjonsnemda kommet til at den innklagede rådgiveren har foretatt grove brudd på retningslinjene for god rådgivningsskikk.

Det er kun AFR (Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere) som kan frata en finansiell rådgiver autorisasjonen. Autorisasjonsnemnda avgjør om autorisasjonen skal falle bort eller om det kun skal gis en advarsel. Bortfall av autorisasjon forutsetter enten gjentatte eller grove brudd på retningslinjene for god rådgivningskikk.

Les hva Finans-Norge skriver om saken her.