Finanskonferansen 2013 ble avviklet på Oslo Kongressenter 16. april, og det som skulle bli en festdag for de fagorganiserte i LO Finans, fikk aldri den futten som den egentlig hadde fortjent.  Til det var mangelen på motsetninger blant deltakerne i innledninger og paneldebatt for stor.Til tross for at finansminister Sigbjørn Johnsen, sentralbanksjef Øystein Olsen, administrerende direktør i Finans Norge Idar Kreutzer, nestleder i HK Peggy Hessen Følsvik og de to løpeguttene til henholdsvis DNB og Sparebank1, Trygve Young og  Finn Haugan, gjorde sitt beste for at denne forestillingen skulle bli vellykket, nådde konferansen aldri de store høyder.  Til det var fraværet til DNB-sjef Rune Bjerke og LO-leder Roar Flåthen for betydningsfullt.

De fremmøtte fikk imidlertid en grundig gjennomgang av norsk økonomi og framtidsutsiktene til norsk finansvesen.  Samtlige deltakere viste til viktigheten av solide banker, der høyere krav til høyere kapitaldekning, bedre effektivitet, mindre utbytte til eierne og høyere utlånsrente vil bli medisinen.

LO Finans skal ha ros for at de hadde greid å tromme sammen et slikt stjernegalleri av finanstopper til debatt, men som sagt manglet det denne gangen en kritisk motpart, idet LOs Peggy Hessen Følsvik måtte forlate konferansen etter sitt innledningsforedrag.  Dermed ble det fritt fram for Norges finanselite til å presentere sine argumenter uten noen form for motstand. 

Les hva Aftenposten skriver om saken her.

Les hva Fri Fagbevegelse skriver om saken her.

Les hva Dagens Næringsliv skriver om saken her.

Les hva Dagsavisen skriver om saken her.

Finansminister Sigbjørn Johnsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentralbanksjef Øystein Olsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konserndirektør Trygve Young fra DNB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrerende direktør Idar Kreutzer fra Finans Norge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konserndirektør Finn Haugan fra Sparebank1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestleder i Handel og Kontor Peggy Hessen Følsvik åpnet konferansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panelet besto av Trygve Young, Øystein Olsen, Idar Kreutzer og Finn Haugan

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktor Sæther fra LO Finans stilte flere spørsmål til panelet