Finanskonferansen 2014 ble som forventet en suksess, der et stjernegalleri innen finanseliten møttes til debatt om temaet «Rammevilkår i endring – Hvilke konsekvenser får dette for banker, kunder og ansatte».  Spesielt morsomt var det at finansminister Siv Jensen deltok for første gang.

Etter innledninger av finansminister Siv Jensen, stortingsrepresentant Jonas Gahr Støre, administrerende direktør i DNB Rune Bjerke og sjefsanalytiker I Sparebank1 Gruppen Elisabeth Holvik ble det paneldebatt, der forbundsleder i Handel og Kontor i Norge Trine Lise Sundnes, administrerende direktør i Finans Norge Idar Kreutzer og administrerende direktør i Sparebank1 SR-Bank Arne Austrheim deltok.

Trine Lise Sundnes innledet konferansen, og kom umiddlelbart inn på store lønnsforskjeller i bransjen og et ønske om mindre spenn i lønnsutviklingen.  Rune Bjerke var positivt overrasket over den nye regjeringen, men understreket viktigheten i at både banker og myndigheter må benytte samme måte å regne på. Dette ville på sikt skape større forståelse for hverandres situasjon.  Siv Jensen var opptatt av å lytte til ledelsen i finansverdenen og utforming av ny finanspolitikk.  Jonas Gahr Støre var opptatt av at «blodomløpet», og at dette ikke måtte stoppe opp slik at tilgangen til kapital ble forringet.  Han tok også til orde for tilsynsmyndigheter og beskatning av finansbransjen, og at det var viktig for landet å følge EØS.  Elisabeth Holvik var mest opptatt av viktigheten av å dempe kredittveksten og få kontroll over økonomien.  Idar Kreutzer mente det ikke var noen umiddlerbar fare for ansatte i norsk finansvesen, men at det fort kunne bli store endringer som følge av ny teknologi.  Han var også bekymret for igangsettingen av nye boliger i landet.    

 I paneldebatten ble temperaturen mellom Siv Jensen og Trine Lise Sundnes såpass høy at brannalarmen gikk i Oslo Kongressenter.  Dette var selvfølgelig svært uheldig for konferansen, som etter dette avbrekket ble sterkt redusert.

Se innleggene på Finanskonferanser 2014 her.

Nedenfor kan du se bilder fra Finanskonferansen 2014.

Trine Lise Sundnes åpnet Finanskonferansen 2014

Trine Lise Sundnes åpnet Finanskonferansen 2014

Stortingsrepresentant Jonas Gahr Støre
Stortingsrepresentant Jonas Gahr Støre

 

Adm.dir DNB Rune Bjerke

Adm.dir DNB Rune Bjerke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeføkonom i Sparebank1 Gruppen Elisabeth Holvik

Sjeføkonom i Sparebank1 Elisabeth Holvik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansminister Siv Jensen
Finansminister Siv Jensen