Også i år greide LO Finans å samle eliten innen finansbransjen til den årlige Finanskonferansen i Oslo Kongressenter.

Med finansminister Siv Jensen og konserndirektør Rune Bjerke i DNB i spissen ble Finanskonferansen nok en gang en suksess, og selv om finansministeren måtte haste avgårde til Stortinget litt tidligere enn planlagt, var det nok av interessante navn til å gjennomføre en innholdsrik og interessant konferanse.  Med Tor-Arne Solbakken fra LO og Bjørn Mietinen fra Handel og Kontor i Norge, samt representanter fra Virke, Finans Norge, Telenor og Sparebank 1, ble debatten rundt digitalisering av finansbransjen både morsom og grundig. 

Finansminister Siv Jensen var glad for at den norske finansbransjen var i forkant av utviklingen innen digitalisering.  Hun mente at det var utrolig viktig at bankene måtte tilpasse seg kundenes endrede behov for nye tjenester, mens Tor-Arne Solbakken og Bjørn Mietinen naturlig nok var mer interessert i de ansattes roller i dette spillet.  Det er innlysende at økt digitalisering vil føre til press på bankene for å drive mer kostnadseffektivt, og alle debattantene var enige om at det ville bli færre lokalbanker i årene fremover.  Flere av innlederne var også klare på at samfunnet om ikke altfor lenge måtte tilpasse seg det pengeløse samfunn.  Finansministeren var i tillegg opptatt av at bankene måtte gi gode og riktige råd til kundene, men tok også til orde for at gode relasjoner aldri kunne erstattes med teknologi.  Finansministeren sa også at hun var også opptatt av sikkerheten rundt de digitale systemene, og mente det kunne føre til store konsekvenser for samfunnet dersom det sikkerhetsmessige ikke fungerer som forventet. 

Les hva FriFagbevegelse skriver om saken herSiv Jensen.