– Vi vil ikke vente lenger på likelønn og flere kvinnelige ledere


Det er straks duket for ett av vårens vakreste eventyr. Årets lønnsoppgjør i finansnæringen skjer i slutten av april. Leder i LO Finans, Åse Blomkvist er utålmodig.

– Utjevning av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i næringen går alt for tregt. I dag tjener kvinner 82 kroner av hver hundrelapp menn tjener. Det er for dårlig. Tiden er overmoden for at kvinnene i næringen får et skikkelig lønnsløft, sier Blomkvist.

Det er ikke bare når det gjelder lønn kvinnene i finansnæringen taper. Kvinneandelen i lederstillinger er for lav. Blant administrerende direktører er kun 21 % kvinner. I andre lederstillinger er kvinneandelen 35 prosent.

– Vi har mange dyktige og kompetente kvinner, så det bør være mulig å ansette flere kvinnelige ledere. Næringen må jobbe strategisk og målrettet for å rekruttere flere kvinner til lederstillinger, uttaler Blomkvist.

Finans Norge og LO Finans har siden lønnsoppgjøret i 2016 hatt større fokus på likelønn og flere kvinnelige ledere. De måler utviklingen i finansnæringen. Dette gir resultater. Utviklingen går riktig vei.

– Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn blir mindre. Det er bra, men det går fortsatt for tregt. Derfor mener vi at næringen må trappe opp innsatsen for likelønn. Vi kan ikke vente på at dette går seg til. Da vil det ta flere tiår før vi har likelønn, sier Blomkvist.

LO Finans mener at veien å gå for å oppnå likelønn er gjennom sentrale lønnsoppgjør. Da må andelen sentrale tillegg økes. I dag er fordelingen 70 prosent til lokale tillegg og 30 prosent til sentrale tillegg.

– Det tar for lang tid å oppnå likelønn med dagens modell. Lokale tillegg tildeles og vi har liten mulighet til å påvirke fordelingen. Sentrale tillegg forhandles. Vi kan dermed påvirke hvordan de fordeles, og utjevne lønnsforskjeller. Derfor krever vi at en større andel av tilleggene gis sentralt, uttaler Blomkvist.

LO Finans har oppfordret tillitsvalgte om å ta initiativ til at det opprettes likestillingsutvalg lokalt.

– Utvalgene skal følge utviklingen og foreslå tiltak for å utjevne lønnsforskjeller og øke rekrutteringen av kvinnelige ledere. Nå ber vi Finans Norge om å følge opp dette overfor arbeidsgiverne, avslutter Blomkvist.

 

Likestillingsindikator oppdatert med 2018 tall

https://www.finansnorge.no/arbeidsgiver/tema/arbeidslivssporsmal/likestilling/likestillingsindikatorene/